Javna tribina o Proračunu Grada za 2018.

Grad Pregrada i ove godine organizira Javnu tribinu o Proračunu Grada za 2018. godine koja će se održati dana 28. studenog sa početkom u 18.00 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada.

Proračunom za 2018. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu 18,7 milijuna kuna, dok su ukupni izdaci planirani su u iznosu od 18,3 kuna. Planirani višak prihoda tekuće godine iznosi 382,4 tisuće kuna, koliko iznosi i preneseni manjak. Promjenama zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave planirano je povećanje proračunskih prihoda za jedinice lokalne samouprave koje imaju prihode od poreza i prireza na dohodak manji od hrvatskog prosjeka. Tako je za Grad Pregradu planirano povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak za 3,5 milijuna kuna.

U skladu s planiranim povećanjem prihoda planirani su i rashodi koji proračun čine jasan, održiv i razvojan te su u njemu sadržane bitne politike ove gradske vlasti. Zadržani su svi dosadašnji programi i aktivnosti te su dodani novi. Glavnina povećanih prihoda raspodijeljena je na odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb, kulturu i sport, civilno društvo, komunalnu infrastrukturu, zaštitu okoliša te gospodarstvo. Tako je planirano sufinanciranje udžbenika za osnovnoškolce s područja Grada, povećane su naknade za novorođenu djecu, povećana su sredstva namijenjena radu udruga. Planirano je uređenje dječjih i sportskih igrališta, povećana su sredstva za rad vrtića i muzeja. Pokrenuti će se projekt katastarske izmjere odnosno usklađivanja stanja u katastru i gruntovnici, povećana su sredstva za rad mjesnih odbora, asfaltiranje i održavanje komunalne infrastrukture. Krenuti će izgradnja reciklažnog dvorišta, sustava odvodnje i vodoopskrbe, povećana sredstva za poticanje gospodarstva i poljoprivrede i dr. 

Ukoliko se želite bolje informirati, komentirati ili predložiti promjene proračuna Grada Pregrade za 2018. godinu, pridružite nam se na javnom predstavljanju.