Javni natječaj za davanje na korištenje javnih površina za organiziranje prigodnih ugostiteljskih djelatnosti u privremenim montažnim objektima prilikom održavanja manifestacije „Jesen u zagorju-Branje grojzdja“ Pregrada 2017.

Grad Pregrada, Gradonačelnik, objavljuje Javni natječaj za davanje na korištenje javnih površina za organiziranje prigodnih ugostiteljskih djelatnosti u privremenim montažnim objektima prilikom održavanja manifestacije  „Jesen u zagorju-Branje grojzdja“ Pregrada 2017. godini. Ponude trebaju biti zaprimljene u pisarnici Grada Pregrade, J. Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada, do  05. rujna 2017. do 9,00 sati.

Tekst Javnog natječaja sa uputama za prijavu nalazi se u prilogu.