JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu - Grad Pregrada

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i 61/11.), te članka 4. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih odjela Grada Pregrade, klasa: 110-02/13-01/12, urbroj: 2214/01-2-13-1- od 10. 10. 2013., Izmjenama i dopunama Pravilnika, klasa: 110-02/13-01/13, urbroj: 2214/01-2-13-1 od 11. 11. 2013., Izmjenama i dopunama Pravilnika (Službeni glasnik KZŽ 34/14), Izmjenama i dopunama Pravilnika, klasa: 022-05/15-01/62, urbroj: 2214/01-2-15-3- od 8. 5. 2015., Izmjenama i dopunama Pravilnika (Službeni glasnik KZŽ 1 /16), gradonačelnik Grada Pregrade raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade, na radno mjesto:

– pročelnik – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

Javni Natječaj objavljen je u Narodnim novinama: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8205155.html