Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11.) pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti.

Prima se vježbenik - 1 izvršitelj na određeno vrijeme - za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci, radno mjesto Viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću, u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade, s mjestom rada u Pregradi.

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

-punoljetnost,

-hrvatsko državljanstvo,

-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati za vježbenika moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

-magistar struke ili stručni specijalist društvene struke,

-bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci),

-znanje rada na osobnom računalu. 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  

Pisane prijave na Natječaj, s obveznim prilozima podnose se u roku osam dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Grad Pregrada, Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, J.K. Tuškana 2, 49218 Pregrada, s naznakom: „Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti “.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8236898.html

Javni natječaj se nalazi u prilogu.

Prilozi

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon Natječaj za vježbenika.doc54.5 KB