Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

Grad Pregrada obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta:
1. B-1.1 B1- Odvojak I- Burić Boris
2. B-3.1.1 B2-Vuki
3. B-9.3.1 B9.3.1- Odvojak Milan Hrestak
4. B-9.6 B9-Odvojak VI-Glasi
o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste i to obilježavanjem granica na kojem je izgrađena cesta.
Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 24.05.2016. godine od 8-12 sati u vijećnici Grada Pregrade.
 
Tekst Javnog poziva  nalazi se u prilogu.