JAVNI POZIV NOSITELJIMA STVARNIH PRAVA NA NEKRETNINAMA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE

Na temelju članka 131.-133. Zakona o cestana ( Narodne novine broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste. Grad Pregrada obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste u pojedinom mjesnom odobru grada Pregrade koje su navedene u Javnom pozivu o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste i to obilježavanjem granica na kojem je izgrađena cesta.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne  nerazvrstane  ceste  te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u vijeme kako je određeno za svaku pojedinu nerazvrstanu cestu

Javni pozivi nalaze se u prilogu.