Javni poziv za osnivanje Vijeća za razvoj društvene i solidarne ekonomije u gradu Pregradi

Temeljna strateška odrednica razvoja Grada Pregrade je održivost, koja podrazumijeva sklad između okolišnog, socijalnog i ekonomskog promišljanja o održivosti. U skladu s konceptima društvene i solidarne ekonomije te održivog razvoja, nezamjenjiv čimbenik u suočavanju s lokalnim problemima je osviješteno, osnaženo, zainteresirano i motivirano lokalno stanovništvo koje se aktivno uključuje u kreiranje lokalnog ekonomskog razvoja.

Kako bismo to ostvarili, Grad Pregrada raspisuje Javni poziv za osnivanje Vijeća za razvoj društvene i solidarne ekonomije koje će raditi na rješavanju izazova vezanih za pitanja poboljšanja kvalitete života u lokalnoj zajednici te koje će pratiti razvoj i implementaciju kreiranih lokalnih modela za razvoj.

Pozivamo zainteresirane građanke i građane Pregrade, osobito predstavnike organizacija civilnog društva i drugih građanskih inicijativa da podnesu prijavu za sudjelovanje u DSE Vijeću.

Prijava se treba sastojati od:

•             kratkog životopisa u kojem se navode stručna znanja i reference

•             motivacijskog pisma u slobodnoj formi, u kojem treba opisati vlastite motive za sudjelovanje u radu Vijeća

•             pisma potpore udruge, građanske inicijative ili lokalne zajednice iz koje potječe prijavitelj, potpisanog od strane članova udruge, inicijative i sl.

Vijeće za razvoj društvene i solidarne ekonomije (DSE Vijeće) imat će ukupno pet članova, od kojih će jedan biti predstavnik Grada Pregrade, jedan predstavnik medija te tri predstavnika civilnog sektora, odnosno građana Grada Pregrade.

Pitanja kojima će se baviti DSE Vijeće:

•             Kako želimo da područje, odnosno zajednica Grada Pregrade, izgleda za 10 godina?

•             Koji ćemo zajednički realizirati viziju i misiju Grada?

•             Kako ćemo zajednički realizirati viziju Grada oslanjajući se na mogućnosti koje pruža koncept društvene i solidarne ekonomije? Koji projekti i programi su bitni za ostvarenje ove vizije?

Prijavu s pripadajućim prilozima potrebno je dostaviti do 16. rujna 2019. na:

e-mail adresu: krunoslav.golub@pregrada.hr

ili preporučenom poštom na:

GRAD PREGRADA

Upravni odjel za financije i gospodarstvo, Josipa Karla Tuškana 2

HR-49218 Pregrada

Za dodatne informacije možete se javiti na broj telefona 049/376-052.

Formiranje i rad DSE Vijeća dio su provedbe projekta Partnerstvo za socijalnu i solidarnu ekonomiju, koji Grad Pregrada provodi s hrvatskim partnerima Zelenom mrežom aktivističkih grupa (ZMAG) i Gradom Ludbregom te švicarskim partnerom Komorom za društvenu i solidarnu ekonomiju iz Ženeve. Cilj projekta Partnerstvo za socijalnu i solidarnu ekonomiju je doprinos lokalnom ekonomskom razvoju kroz suradnju i partnerstvo hrvatskih i švicarskih institucija, lokalne vlasti i organizacija civilnog društva temeljenog na konceptu i vrijednostima društvene i solidarne ekonomije te rad na ostvarenju UN-ovih ciljeva održivog razvoja. Ukupna vrijednost projekta je 1.500.000,00 kn i provodi se od 1. travnja 2019. do 30. studenog 2020.

 

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Stajališta izražena u ovom materijalu isključiva su odgovornost
Grada Pregrade i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.