Konstituiran III. saziv Savjeta mladih Grada Pregrade

U Gradskoj vijećnici u Pregradi u srijedu 30. svibnja 2018. održana je konstituirajuća sjednica III. saziva Savjeta mladih grada Pregrade.

Konstituirajuću sjednicu je do izbora predsjednika vodila predsjednica Gradskog vijeća Tajana Broz, koja je članice i članove Savjeta upoznala s osnovnim zadaćama Savjeta mladih te zaželjela nastavak kvalitetne suradnje s Gradom i Gradskim vijećem.

Članice i članovi Savjeta među sobom su za predsjednicu izabrali Emu Javornik, a za njezinu zamjenicu Stellu Pondeljak. Novoj predsjednici i njezinoj zamjenici na izboru su čestitali gradonačelnik Pregrade Marko Vešligaj i zamjenica Gordana Križanec Ružić, a članovima i članicama poželjeli uspjeh u radu te napomenuli važnost sudjelovanja Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela u kreiranju javnih politika.

Savjet mladih Grada Pregrade savjetodavno je tijelo koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Grada Pregrade. U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnima za rad Savjeta, kao i o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade.

Podsjetimo, Gradsko vijeće je na svojoj 8. sjednici održanoj 16. svibnja 2018. godine, izabralo sedam članova/ica Savjeta mladih i njihove zamjenike/ce. Izabrani su Ema Javornik i zamjenik Xhevdet Pnishi, Zvonimir Gretić i zamjenica Veronika Gajšak, Lucija Cigrovski i zamjenik Luka Burić, Vlatko Gretić i zamjenik Domagoj Hohnjec, Denis Flegar i zamjenik Ivan Drenški, Tea Hohnjec i zamjenik Jurica Bednjanec te Stella Pondeljak i zamjenica Anja Vrbanc.