Krapinsko-zagorska županija objavila natječaj za potporu za povećanje poljoprivredne proizvodnje

Krapinsko-zagorska županija raspisala je natječaj za potporu za povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima s ciljem povećanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda. Da bi se dobila potpora, poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Prihvatljive aktivnosti su kupnja rasplodnih domaćih životinja i/ili matičnih jata peradi, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, građenje ili opremanje zatvorenih, tj. zaštićenih prostora za uzgoj voća, povrća, cvijeća i gljiva, kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, bušenje bunara za navodnjavanje i kupnja opreme za navodnjavanje višegodišnjih nasada te stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje.

Visina potpore po korisniku iznosi do 50 tisuća kuna, a maksimalno do 75 posto od ukupno prihvatljivih aktivnosti, a vrijednost ulaganja za koje se traži potpora mora iznositi minimalno 15 tisuća kuna.

Zahtjevi za potporu podnose se na popunjenim službenim obrascima s utvrđenom obveznom dokumentacijom, koju možete preuzeti na www.kzz.hr isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu, Magistratska 1, 49 000 Krapina s naznakom za Natječaj za Potporu za povećanje poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini, -NE OTVARATI-.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu traje do 28. ožujka.

Detaljnije informacije, zajedno s potrebnim obrascima, potražite na web stranici Krapinsko-zagorske županije.