Kulturni i turističko-informativni centar ponovno prijavljen na EU fondove

Grad Pregrada je u četvrtak, 2. kolovoza 2018. uspješno predao prijavu na mjeru 07.„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine, podmjeru 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Riječ je o prijavi projekta izgradnje kulturnog i turističko-informativnog centra grada Pregrade ukupne vrijednosti 9, 2 milijuna kuna, na kojem smo zajedno s Glazbenom školom i našim udrugama u kulturi radili zadnjih nekoliko godina. Podsjetimo, ovaj projekt već smo jednom prijavili na natječaj, u travnju prošle godine. No, nakon kontrole pristiglih Zahtjeva za ostvarivanje potpore, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sastavila je rang listu prema kojoj je Grad Pregrada od mogućih 70 bodova ostvario 55 bodova te se tako našao na devetom mjestu ispod crte. Na natječaj je ukupno bilo prijavljeno 464 projekta, od kojih su 102 odabrana za financiranje.

S obzirom na važnost navedenog projekta koji obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju zgrade Glazbene škole u kulturni i turističko informativni centar, Grad Pregrada odlučio je i dalje raditi na njegovoj realizaciji kroz ishođenje bespovratnih sredstava, stoga je prijava projekta izvršena odmah po otvaranju natječaja.

Cilj projekta je podizanje kvalitete kulturnog života kvalitetnim i dostatnim prostorom kojim će se dodatno obogatiti kulturna i turistička ponuda Grada, potvrditi i ojačati status Pregrade kao grada kulture i tradicije te potaknuti mlade i sve ostale zainteresirane na još veći kulturni angažman. Takav prostor omogućit će okupljanje djelatnika u kulturi, međusobno umrežavanje i poticanje kulturnog stvaralaštva te stvaranje kulturnog središta grada za domaće i okolno stanovništvo, budući da će centar pružati prostor za rad Glazbene škole, kao i prostor za rad udruga u kulturi i radu s djecom. Također, Centar će biti središnje mjesto za informiranje domaćih i stranih turista o znamenitostima, događanjima i turističkim atraktivnostima grada.

Rad kulturnog i turističko-informativnog centra odvijat će se kroz glazbeni, obrazovni i izlagački program. Glazbeni program odvijat će se kroz rad kulturnih udruga i Glazbene škole kao dijela kulturnog centra, istovremeno potičući glazbeni razvoj lokalne sredine. Obrazovni program djelovat će kroz rad Glazbene škole Pregrada te kroz brojne edukativne seminare u organizaciji lokalnih udruga, dok će izlagački program obuhvaćati izložbe slika, fotografija, mode, novih medija te ostalih radova lokalnih i gostujućih umjetničkih udruga.

Prijavom na mjeru 7.4.1. Europskog fonda za ruralni razvoj Grad Pregrada namjerava ostvariti iznos od 90 % prihvatljivih troškova projekta, a financijsku konstrukciju od preostalih 10% namjerava ostvariti od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.