LAG-u Zagorje-Sutla odobreno 8,9 milijuna kuna za provedbu Lokalne razvojne strategije

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla zaprimila je konačnu odluku o odabiru LAG-a za provedbu podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije" (provedba LRS), podmjere 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija" iz PRR 2014. – 2020". Ukupan iznos odobrene potpore za LAG Zagorje-Sutla iznosi 8.943.096,33 kuna. Od navedenog iznosa sa 6.813.787,68 kuna financirat će se projekti na području LAG-a, 340.689,38 kuna je na raspolaganju za projekte suradnje i 1.788.619,27 kuna za tekući rad LAG-a i animaciju lokalnog stanovništva.

Lokalna razvojna strategija definirala je četiri temeljna cilja te će se kroz dobivena sredstva financirati projekti koji im doprinose: promoviranje uspješnog i održivog gospodarstva na području LAG-a, diversifikacija poljoprivrednih aktivnosti uz inkluzivno ruralno područje, podrška održivom razvoju prostora kao temelj života budućih generacija, jačanje lokalnog tržišta i prepoznatljivosti prostora LAG-a.

Zahvaljujući ovoj potpori uredi LAG-a u Zagorskim Selima, Pregradi i Zaboku u narednom će razdoblju raditi u punom radnom vremenu te biti na raspolaganju zainteresiranim poduzećima, udrugama i pojedincima za sve informacije o natječajima, kao i pomoć za pripremu projekata. U 2017. godini očekuje se da će u dogovoru s Ministarstvom poljoprivrede i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju biti raspisana dva natječaja na LAG razini.

Konačnim odabirom, ukupno su 54 LAG-a odabrana za provedbu lokalnih razvojnih strategija za vrijeme trajanja PRR 2014.– 2020. putem kojih se sufinanciraju odabrani projekti od strane LAG-ova za korisnike i ulaganja na LAG područjima. Odabrani  LAG-ovi na razini Republike Hrvatske pokrivaju 516 jedinica lokalne samouprave s 6161 naseljem, te se u područjima djelovanja LAG-ova nalazi više od 2,2 milijuna stanovnika u ruralnim prostorima.

Lokalna akcijska grupa ZAGORJE – SUTLA obuhvaća ukupno 11 jedinica lokalne samouprave na površini većoj od 439 km2 sa više od 49 tisuća stanovnika (Pregrada, Klanjec, Zabok, Sveti Križ Začretje, Krapinske Toplice, Kraljevec na Sutli, Hum na Sutli, Desinić, Kumrovec, Tuhelj, Zagorska Sela).

Više o LAG-u Zagorje-Sutla pročitajte na: http://www.zagorje-sutla.eu