Međunarodni dan djece

Prije 30 godina svijet se ujedinio u želji da zajedno stvaramo mjesto za život kakvo djeca zaslužuju usvajanjem Konvencije o pravima djeteta UN-a. Generalna skupština UN-a je 20. studenoga 1959. godine usvojila je „Deklaraciju o pravima djeteta“, a 1989. godine „Konvenciju o pravima djeteta“. Njome se pokušalo odrediti specifične potrebe djece i mladih, njihovi specifični problemi vezani uz razvoj, odrastanje, podređenost odraslima, iskorištavanje, zlostavljanje. „Konvencija o pravima djeteta“ je najviše puta ratificirani dokument o ljudskim pravima u cijelom svijetu, ali je provedba još uvijek nedovoljna.

Konvencija je dovela do promjene obrasca ponašanja u načinu na koji bi društvo trebalo gledati na djecu: kao na stvarne subjekte prava i nositelje promjene. Međutim, 30 godina nakon stupanja na snagu Konvencije, ta se ideja i dalje dovodi u pitanje. Unatoč postignutom napretku dječja se prava svakodnevno krše. Pravna zaštita djece i nadalje je nepotpuna, a još je veći nesklad između zakona i prakse.

Obilježavanje 30 godina Konvencije UN-a o pravima djeteta izvrsna je prilika da se podsjetimo na našu zajedničku odgovornost u osiguravanju bolje budućnosti djece poštivanjem njihovih prava i odgovaranjem na njihove potrebe. Pred svakim od nas stoji odgovornost uvažavanja djece kao ravnopravnih članova društva. Djeca ne mogu i ne smiju biti ostavljena da se sama izbore za svoja prava. Stoga, promicanje prava djece traži angažman i promjenu društva u cjelini, uvažavajući vrijednosni sustav i odgojnu klimu. To zahtijeva od odraslih da propituju prirodu svoje odgovornosti za djecu, ali i da prepoznaju vrijednost njihovih iskustava, pogleda i briga. Na odraslima je da provode i promoviraju prava djece, ali da uključe i samu djecu u raspravu i odlučivanje o njihovim pravima i potrebama.

Potrebno je čvrsto političko opredjeljenje, uz dovoljno dodijeljenih resursa i široku društvenu osviještenost kako bi se omogućilo da se djeca smatraju punopravnim nositeljima prava i da se prema njima tako postupa.

Grad Pregrada od 2007. godine s ponosom nosi naziv Grad – prijatelj djece. Pregrada se nalazi među 10 najboljih „malih gradova“ u Republici Hrvatskoj prema ulaganjima u obrazovanje, demografiju, mlade i socijalnu politiku. Tako Grad sufinancira prijevoz za učenike osnovnih i srednjih škola, troškove prehrane za djecu u osnovnim školama, troškove pomoćnika u nastavi, poklone za darovite učenike, učeničke stipendije, nabavu radnih bilježnica i radnog materijala osnovnoškolcima te program međunarodne eko škole, ali i druge školske aktivnosti, kao što su sudjelovanja na natjecanjima ili Večer znanosti. Posebna briga i dostupnost osigurana je djeci s teškoćama u razvoju čijim se roditeljima sufinancira polovica cijene boravka u Dječjem vrtiću Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG.

Ulaže se u razvoj igrališta po svim mjesnim odborima. Tako je ove godine završena izgradnja igrališta u Cigrovcu vrijedna 322 tisuće kuna, a u sportskoj dvorani osnovne škole u Pregradi zamijenjen je parket u vrijednosti 300 tisuća kuna. Prijavljen je i projekt rekonstrukcije pregradskog Dječjeg parka „Kunapark“, koja uključuje nove staze, više zelenila i nove sprave za djecu svih uzrasta.

Demografska i obrazovna politika grada Pregrade temelji se na postojanju infrastrukturne podrške – od sigurnog i kvalitetnog smještaja djece u vrtićima, do sufinanciranja udžbenika i stipendiranja učenika i studenata. Grad u svom proračunu osigurava potpore za novorođenčad, a korisnicima usluga smještaja djece u vrtiću, za drugo dijete, cijena vrtića smanjuje se za 50 posto.

Također, Dječji vrtić „Naša radost“ provodi projekt sufinanciran bespovratnim sredstvima EU fondova, kojim se želi unaprijediti rad vrtića, ponuditi posebne programe te adekvatno usavršiti znanja i kompetencije djelatnika.

Grad Pregrada veliki naglasak stavlja i na participaciju djece i mladih, a prvi korak uključivanja mladih je, da ih se prije svega pita koji su njihovi interesi, te da se sukladno tome kreiraju procesi uključivanja. Od  2014. godine Grad Pregrada ima svoje Dječje gradsko vijeće koje je izuzetno aktivno, upozorava Gradsku upravu na probleme i predlaže rješenja koja su u interesu djece.

 

Prilozi

PrilogVeličina
Image icon logo 20 godina akcije slika1.jpg3.82 MB