Muzej grada Pregrade u potrazi za starim fotografijama manifestacije "Branje grojzdja"

Muzej grada Pregrade priprema izložbu "Branje grojzdja - retrospektiva" kojom se planira predstaviti povijesni pregled ove najpoznatije pregradske manifestacije.

Ukoliko posjedujete stare fotografije manifestacije, plakate, programe, pozivnice i slično te ste u mogućnosti posuditi ih Muzeju za potrebe ove izložbe ili ih darovati za trajnu pohranu, javite se na brojeve 049 377 050 ili 049 376 122, putem elektroničke pošte na muzej.pregrada@gmail.com ili osobnim dolaskom u Muzej grada Pregrade.

Također, javiti se možete i ako posjedujete neke druge predmete vezane uz prošlost Pregrade, kao npr. rudarsko odijelo, predmete ili dokumente vezane uz rudnik ili ljekarništvo, arheološke nalaze ili nešto drugo.