Muzeju grada Pregrade odobren iznos od 31.774,00 eura iz programa Erasmus+ za projekt „Seniori za baštinu“

Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavila je 13. svibnja 2019. godine na svojim mrežnim stranicama Odluku kojom se Muzeju grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina odobrava financijska potpora u iznosu od 31.774,00 eura za projekt „Seniori za baštinu“ (SeniOrS for Heritage) iz programa Erasmus+. Projekt je ocijenjen s ukupno 80 bodova te se nalazi na četvrtom mjestu po broju bodova na nacionalnoj razini, a ujedno mu je odobren i najveći iznos financijske potpore jer se radi o projektu konzorcija prijavitelja. Riječ je o iznimnom uspjehu kojim se tek rijetki muzeji i knjižnice mogu pohvaliti, kako u Hrvatskoj, tako i u Europskoj uniji. Ovim projektom Muzej grada Pregrade, ali i drugi članovi konzorcija pokazuju da manje ustanove u kulturi mogu biti itekako značajne i uspješne te da u nekim područjima čak prednjače i mogu postavljati standarde u svojoj struci.

Muzej grada Pregrade odmah je nakon raspisivanja natječaja za program Erasmus+ krajem listopada 2018. godine okupio konzorcij koji uz pregradski muzej čine još Muzej Radboa iz Radoboja, Općinska knjižnica Krapinske Toplice i Gradska knjižnica Pregrada. Projekt je osmislio i koncipirao ravnatelj Muzeja grada Pregrade Davor Špoljar, a razrađen je u suradnji s ostalim članovima projektnog tima kojeg još čine ravnateljica Muzeja Radboa Ivana Hazulin, ravnateljica Općinske knjižnice Krapinske Toplice Nadica Majsec-Kobaš i ravnateljica Gradske knjižnice Pregrada Draženka Gretić.

Tijekom zimskih mjeseci, od početka studenoga 2018. do početka veljače 2019., ravnatelji ustanova usko su surađivali na pripremi projektnog prijedloga te je u Pregradi održano i nekoliko projektnih sastanaka. Projekt je prijavljen 8. veljače na Poziv za dostavu projektnih prijedloga za 2019. g. za program Erasmus+ - Ključna aktivnost 1 za područje obrazovanja odraslih. Nakon Odluke o dodjeli sredstava slijedi faza potpisivanja ugovora, a zatim i faza provedbe projekta. Projekt će započeti 1. rujna ove godine, a provodit će se 24 mjeseca, odnosno do 31. kolovoza 2021. godine.

Projektom su planirane mobilnosti u svrhu učenja za predstavnike sudjelujućih ustanova u kulturi po modelu strukturiranih tečajeva i razdoblja promatranja tuđeg rada u inozemstvu s ciljem osmišljavanja i provođenja stalnih edukativnih programa namijenjenih odraslim osobama, tj. osobama treće životne dobi na temu kulturne baštine.

Djelatnici ustanova usavršavat će se na strukturiranim tečajevima na temu muzeja, kulturne baštine, pripovijedanja, informacijske pismenosti i neformalnog učenja i obrazovanja odraslih te će promatrati svoje kolege u odabranim muzejima i knjižnicama u inozemstvu koji su već razvili kvalitetne programe, namijenjene odraslim osobama. Na temelju usvojenih teoretskih znanja i praktičnih primjera uspješnih projekata i programa iz drugih programskih zemalja, svi članovi konzorcija kreirat će vlastite andragoške programe koji će postati dio stalne ponude tih ustanova. Pri kreiranju programa, članovi konzorcija će poticati sudjelovanje osoba treće životne dobi. Projekt će osim spomenutoga rezultirati povećanjem kompetencija ravnatelja ustanova, osnaživanjem članova konzorcija i povećanjem kvalitete, a ustanove će unijeti europsku dimenziju u svoj rad te će poboljšati svoju vidljivost.