N A T J E Č A J za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području grada Pregrade za školsku godinu 2017./2018.

Temeljem  članka 5. Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola, dodjeli financijskih potpora i top stipendija studentima s područja Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 23/16) i  Zaključka Gradonačelnika  Grada Pregrade (Klasa: 602-03/17-01/06, Urbroj: 2214/01-02-17-1 ) od 26. rujan 2017. godine,  Upravni odjel  za opće poslove i društvene djelatnosti Grada  Pregrade, raspisuje N A T J E Č A J za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području grada Pregrade za  školsku  godinu  2017./2018.

Grad Pregrada u 2017./ 2018. školskoj godini dodijelit će 10 učeničkih stipendija u iznosu od 200,00 kn mjesečno za vrijeme trajanja školske godine (rujan 2017./ lipanj 2018. godine).

Prijava se vrši dostavom Popunjenog obrasca zahtjeva za učeničku stipendiju sa potrebnom dokumentacijom iz ovog natječaja osobno u prijemnu kancelariju Grada (soba br. 15.)  ili preporučeno poštom na adresu: Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Odbor za dodjelu stipendija Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada, s naznakom „Natječaj za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području grada Pregrade za školsku godinu 2017./2018.”

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja, tj.do 13. listopada 2017. godine.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerenim obrascima od strane matične srednje škole, kao i one koje ne budu podnesene do utvrđenog roka, neće se razmatrati.

Sve  zaprimljene zahtjeve, uz koje će biti priložena sva potrebna dokumentacija, rješavat će Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade putem Odbora  za dodjelu stipendija Grada Pregrade.

Tekst Natječaja sa potrebnim Obrascima nalazi se u prilogu.