NATJEČAJ za dodjelu TOP stipendija izvrsnim redovnim studentima sa prebivalištem na području grada Pregrade 2017./2018.

Temeljem članka 26. Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola, dodjeli financijskih potpora i top stipendija  studentima  s područja Grada Pregrade (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije” br. 23/16, u daljnjem tekstu Odluka) te temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Pregrade (Klasa: 602-04/17-01/02,  Urbroj: 2214/01-02-17-1) od  26. rujna 2017. godine, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade raspisuje NATJEČAJ za  dodjelu TOP stipendija izvrsnim redovnim studentima sa prebivalištem na području grada Pregrade 2017./2018.

Grad Pregrada u 2017./2018. akademskoj godini dodijelit će maksimalno 10 top stipendija za izvrsnost u iznosu od 600,00 kn mjesečno za razdoblje od 10 mjeseci (rujan 2017./ lipanj 2018. godine).

Prijava se vrši dostavom popunjenog obrasca zahtjeva za top stipendiju sa potrebnom dokumentacijom iz ovog natječaja osobno u prijemnu kancelariju Grada (soba br. 15.)  ili preporučeno poštom na adresu: Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Odbor za dodjelu stipendija Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada, s naznakom „Natječaj za dodjelu top stipendija stipendija izvrsnim redovnim studentima sa prebivalištem na području grada Pregrade 2017./2018."

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja, tj. do 13. listopada 2017. godine.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerenim obrascima od strane matičnog visokog učilišta, kao i one koje ne budu podnesene do utvrđenog roka, neće se razmatrati.

Temeljem zahtjeva i dostavljene dokumentacije Odbor za dodjelu stipendija vrši provjeru dokumentacije te izrađuje rang listu za dodjelu stipendija, a rok za objavu rezultata (rang liste) je 30 dana nakon završetka natječaja. Rezultati natječaja bit će vidljivi na web stranicama i na oglasnoj ploči Grada Pregrade. 

Tekst Natječaja zajedno sa potrebnim Obrascem nalazi se u prilogu.