NATJEČAJ za ostvarenje/nastavak prava na financijsku potporu redovnim studentima s prebivalištem na području grada Pregrade 2017./2018.

Temeljem članka 19. Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola, dodjeli financijskih potpora i top stipendija studentima s područja Grada Pregrade (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije” br. 23/16), u daljnjem tekstu Odluka),  Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti  Grada Pregrade  raspisuje  NATJEČAJ za ostvarenje/nastavak prava na financijsku potporu redovnim studentima s prebivalištem na području grada Pregrade 2017./2018.

Pravo na financijsku potporu imaju

  • svi redovni studenti s prebivalištem na području grada Pregradi koji žive u obiteljima čiji dohodak po članu kućanstva nije veći od 2.500 kuna, a koji ne primaju stipendiju iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna te koji ne studiraju na visokim privatnim učilištima.

Popunjen obrazac zahtjeva za financijsku potporu s potrebnom dokumentacijom iz ovog natječaja dostavlja se osobno u prijemnu kancelariju Grada (soba  br. 15)  ili preporučeno poštom na adresu: Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Odbor za dodjelu stipendija Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada, s naznakom „NATJEČAJ za ostvarenje/nastavak prava na financijsku potporu studentima  s prebivalištem na području grada Pregrade 2017./2018.“

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za ostvarenje prava na financijsku potporu je 15 dana od dana objave natječaja, tj. do 13. listopada 2017. godine.

Zaprimljene zahtjeve razmotrit će Odbor.

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade putem Odbora za dodjelu stipendija sastavlja posebni spisak studenata koji ostvaruju traženo pravo i donosi pojedinačno rješenje za svakog podnositelja zahtjeva, a rok za objavu rezultata je 30 dana nakon završetka natječaja.

Rezultati natječaja bit će vidljivi na web stranicama i na oglasnoj ploči Grada Pregrade. 

NAPOMENA

Studenti, koji već primaju financijsku potporu iz Grada Pregrade dužni su,  sukladno članku 23. Odluke,  početkom svake akademske  godine, a najkasnije do 1. studenog 2017. godine, dostaviti pismeni zahtjev iz ovog natječaja za nastavak isplate  sa cjelokupnom dokumentacijom iz ovog natječaja koja je potrebna za ostvarenje prava na istu, kako bi  se na osnovu nje utvrdio nastavak prava na financijsku potporu, kao i opseg te potpore.

U slučaju da su utvrđene promjene u smislu nastavka prava na financijsku potporu  ili u opsegu financijske  potpore Upravni odjel će donijeti novo rješenje.

Studenti koji ostvare pravo ili nastavak prava na financijsku potporu Grada Pregrade 2017./2018. obvezni su pridržavati se odredaba Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola, dodjeli financijskih potpora i top stipendija studentima s područja Grada Pregrade (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije” br. 23/16) u pogledu prava i obveza koje se odnose na pravo na financijsku potporu Grada Pregrade.

Tekst Natječaja zajedno sa Obrascima nalazi se u prilogu.