OBAVIJEST BIRAČIMA

Svaki građanin ima pravo pregledati svoj upis u registar birača te tražiti njegovu dopunu ili ispravak. Usmeni ili pisani zahtjev za upis, dopunu ili ispravak registra birača podnosi se prema mjestu prebivališta podnositelja Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Službi za opću upravu u Krapini i ispostavama Ureda:

  Služba za opću upravu
  Krapina, Magistratska 1
  Telefon: 049/329-123; fax: 049/329-172
  E-mail: opca.uprava@udu-kzz.hr
    
  Ispostava Pregrada
  Josipa Karla Tuškana 2
  Telefon i fax: 049/376-105
   E-mail: zivanjko@udu-kzz.hr

  Ispostava Donja Stubica
  Trg Matije Gupca 20
  Telefon: 049/286-124; fax: 049/287-674
  E-mail: ispostavadonjastubica@udu-kzz.hr
    
  Ispostava Zabok
  Kumrovečka 6
  Telefon: 049/223-533; fax: 049/221-309
  E-mail: dhorvat@udu-kzz.hr

  Ispostava Klanjec
  Trg Mira 11
  Telefon: 049/550-475; fax: 049/550-056
  E-mail: ispostavaklanjec@udu-kzz.hr
    
  Ispostava Zlatar
  Park hrvatske mladeži 2
  Telefon: 049/466-122; fax: 049/467-261
  E-mail: jbukal@udu-kzz.hr

Rok do kojeg građani mogu podnositi zahtjeve za upis, dopunu ili ispravak podataka u registru birača istječe 10. svibnja 2017. godine, a zahtjevi se mogu podnositi u Službi za opću upravu u Krapini i nadležnim ispostavama svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati. Također, u Službi za opću upravu i nadležnim ispostavama biračima će do 10. svibnja 2017. godine biti omogućen uvid u podatke upisane u registar birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača.

Ako evidencije na kojima se temelji upis u registar birača ne sadrže podatak o nacionalnoj pripadnosti, birači mogu dati izjavu o nacionalnoj pripadnosti ili ispraviti upisani podatak. Posebno se pozivaju pripadnici nacionalnih manjina koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Birači se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti osim onih koji nisu upisani u registar birača.

Podsjećamo birače da je uvjet za ostvarivanje prava glasovanja VAŽEĆA OSOBNA ISKAZNICA.

 

Prilozi

PrilogVeličina
PDF icon Objava biračima.pdf49.91 KB
Microsoft Office document icon Obavijest biračima .doc35.5 KB