Obavijest društva Eko Flor Plus d.o.o. o pokretanju ovršnih postupaka

Grad Pregrada poziva sve građane da podmire svoja dugovanja prema društvu Eko-Flor Plus d.o.o., kako ne bi došlo do pokretanja ovršnih postupaka i stvaranja novih troškova. Naime, tijekom srpnja 2018. godine svim korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Pregrade, a koji su na dan kreiranja opomene imali otvoreno, a nepodmireno dugovanje, društvo Eko Flor Plus d.o.o. poslalo je opomene pred ovrhu kojima su pozvani na plaćanje dugovanja u roku od 8 dana od primitka.

Opomene se odnose na period od kolovoza 2017. do svibnja 2018. godine, a koji će biti i predmet predstojećih ovršnih postupaka. Ovršni postupci pokretat će se krajem kolovoza 2018. godine i to protiv korisnika koji do zaključno 24. kolovoza 2018. godine ne podmire dugovanje koje je navedeno u opomeni koju su zaprimili.