Obavijest krajnim kupcima prirodnog plina

Obavještavaju se krajni kupci prirodnog plina da omoguće predstavniku distributera (Humplin d.o.o.) pristup obračunskom mjernom mjestu.
Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava čl.51, st.3, propisana je obveza krajnjeg korisnika da omogući predstavniku distributera (ODS) pristup OMM-u zbog očitanja stanje plinomjera.
Čl.50, st.1(h), istih pravila propisana je mogućnost ODS-a da krajnjeg kupca isključi iz sustava ukoliko dva mjeseca uzastopno onemogući očitanje brojila.
Očitanje se vrši +/- dva dana od prvog datuma u mjesecu