OBAVIJEST O ČIPIRANJU SPREMNIKA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

Poštovani korisnici,   

Obavještavamo Vas da je tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. dana 26. rujna 2019. godine započela s čipiranjem (označavanjem) spremnika za miješani komunalni otpad.

Spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada obilježavat će se RFID čipovima kako bi se javna usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada mogla obračunavati po količini otpada, odnosno prema volumenu spremnika i broju pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pregrade (KLASA: 363-01/18-01/01, URBROJ: 2214/01-01-18-4) te Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/17 i 84/19).

Stoga Vas molimo da kante nakon pražnjenja ostavite na mjestu preuzimanja kako bi iste bile što dostupnije našim djelatnicima.  

Pored RFID čipa koji će biti utisnut u gornji lijevi rub spremnika, spremnik će dodatno biti označen naljepnicom na kojoj će biti naznačen ID korisnika, adresa i šifra obračunskog mjesta te pripadajući bar kod.

Molimo Vas za razumijevanje i suradnju vezano uz radnje koje će se poduzimati po ovoj obavijesti.