Obavijest o odvozu otpada

Obavještavamo Vas da će Eko- Flor Plus d.o.o. na dane 15.06.2017. (Tijelovo) i 22.06.2017. (Dan antifašističke borbe) izvršavati uslugu redovnog  odvoza otpada na području grada.