Obavijest o odvozu otpada

Obavještavamo vas da će se u petak, 22. lipnja 2018. (Dan antifašističke borbe) odvoz komunalnog otpada vršiti prema rasporedu.