Obavijest o provođenju obavezne preventivne deratizacije

Obavještavamo Vas da dana 16.11.2017. godine Salubris d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, Gorjakovo, Pregrada temeljem zaključenog Ugovora sa gradom Pregrada, započinje provođenje obvezne preventivne deratizacije kao posebne mjere na području grada Pregrade. Preventivna sustavna deratizacija na području Grada Pregrade provesti će se u periodu od dvanaest radnih dana, od 16.11. do 29.11.2017. u radnom vremenu od 8 do 15 sati prema Planu provedbe.
U slučaju kišnog vremena moguće su promijene plana.

Plan provedbe se nalazi u prilogu.