Obilježavanje 20 godina statusa Grada

U utorak 17.01.2017. godina Grad Pregrada će obilježiti 20 godina od dobivanja statusa Grada. Naime, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na svojoj sjednici  održanoj 17. siječnja 1997. godine donio je Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, kojim je Pregrada dobila status grada.

S obzirom na ovaj za Grad Pregradu veoma značajan datum, u utorak 17.01.2017. godine u prostorijama Gradske vijećnice Grada Pregrade sa početkom u 18:00 sati, održat će se svečana akademija na kojoj će prisustvovati gradonačelnici/ce i zamjenici/ce gradonačelnika/ce, članovi/ce gradskog poglavarstva i članovi/ce Gradskog vijeća Grada Pregrade u mandatima od 1997. godine do 2017. godine.