Odluka o načinu realizacije odmora za učenike Glazbene škole Pregrada

Grad Pregrada, kao osnivač Glazbene škole Pregrada, pribavio je mišljenje školske ustanove o načinu realizacije odmora za učenike tijekom nastavne godine 2019./2020 te u skladu s time donio Odluku o načinu realizacije odmora za učenike Glazbene škole Pregrada.

Tako jesenski odmor za učenike počinje 30. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine.

Prvi dio zimskog odmora za učenike počinje 23. prosinca 2019. i traje do 3. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2020. godine.

Drugi dio zimskog odmora za učenike počinje 24. veljače 2020. godine i završava 28. veljače 2020. godine, s tim da nastava počinje 2. ožujka 2020. godine.

Proljetni odmor za učenike počinje 9. travnja 2020. godine i završava 10. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 14. travnja 2020. godine.