Odluka o proglašenju elementarne nepogode (Krapina, Pregrada, Petrovsko)

Župan Krapinsko- zagorske županije donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode za područje Grada Krapine, Grada Pregrade te za područje Općine Petrovsko, nastalu uslijed olujnog nevremena praćenog jakom tučom dana 7. srpnja 2017. godine, koje je prouzročilo velike štete na poljoprivrednim kulturama i usjevima, dugogodišnjim nasadima i obrtnim sredstvima.

Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda («Narodne novine», broj 73/97. i 174/04.) gradska povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda i općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda  obvezna su odmah, nakon nastanka nepogode, odnosno njezinih prvih posljedica, a najkasnije u roku od osam dana izraditi izvješće – prvo priopćenje s procjenom ukupne štete, te isto dostaviti Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda. Procijenjene poljoprivredne štete gradska i općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda dužna su unijeti u Registar  šteta u poljoprivredi.

Prijavu nastale štete građani/ke grada Pregrade mogu podnijeti na OBRASCU do petka 14. Srpnja 2017. godine. Prijave se zaprimaju u prostorijama Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2, soba br.18. kod referentice za uređenje prostora, Štefice Bedeniković.

Odluka Župana i prijavni Obrazac nalaze se u prilogu.