Održan 6. prijem novorođenčadi u 2017.

U utorak 19.12. u prostorijama Gradske vijećnice Grada Pregrade održan je šesti prijem novorođenčadi i njihovih obitelji. Ovo je ujedno i posljednji prijem u 2017. godini, a ove godine Grad Pregrada pripremio je i održao prijeme za ukupno 44 novorođenčadi sa područja našega grada i njihove obitelji. Grad Pregrada nastavit će praksu organiziranja i održavanja prijema sa ciljem stvaranja bližeg i kvalitetnijeg odnosa sa mladim obiteljima i u 2018. godini. Naime, potrebno je napomenuti kako je Proračunom Grada Pregrade za 2018. godinu i Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada za 2018. godinu, predviđen veći iznos naknade za novorođenčad u odnosu do sada.
Čestitamo još jednom svim obiteljima, te Vam želimo puno zdravlja, sreće i obiteljskog sklada.