Održan 6. sastanak Urbact Lokalne Grupe Grada Pregrade

U Gradskoj vijećnici Grada Pregrade, dana 5.11., sastala se po šesti puta ove godine Urbact Lokalna Grupa Grada Pregrade (ULG). Tema sastanka bio je osvrt na Međunarodni sastanak u Pregradi, koji se održao u listopadu 2019., te dosada postignuti ciljevi i provedene aktivnosti, ali i aktivnosti koje nas očekuju do kraja godine.

U prosincu 2019. godine, biti će punih godinu dana provedbe projekta Volunteering Cities Transfer Network, te je stoga bilo potrebno okupiti sve članove ULG-a kako bi zajedno razmotrili ono što je postignuto do sada, te ono što nas sve zajedno očekuje u sljedećem razdoblju provedbe.

Članovi ULG-a su, punih 2 sata, raspravljali o ciljevima koje je potrebno postići prijenosom  dobre prakse ciparskog grada Athienou. Sukladno tome revidirali su Plan prijenosa, pojedinačno po svakom modulu.

Podsjećamo kako je glavni fokus rada Mreže provedba sljedećih modula (elemenata) transfera, a koji su u zajedničkom interesu svih partnera:

•          Sudjelovanje u upravljanju: postizanje koordinacije volonterskih akcija i povećanje mehanizama sudjelovanja.

•          Povećanje međugeneracijske solidarnosti: povećanje aktivnosti koje uključuju osobe mlađeg i starijeg stanovništva.

•          Pokretanje (uključivanje) mladih volontera: privlačenje mladih ljudi k volontiranju i povećanje njihovog sudjelovanja u zajednici.

•          Društveno korisno poduzetništvo/ socijalno poduzetništvo: povećanje uključenosti tvrtki/poduzetnika u volontiranje, odnosno povećanje njihove uključenosti/ sudjelovanja u rješavanju socijalnih problema u zajednici.

Kako bi se osigurao uspješan prijenos navedenih elemenata, ova faza projekta podijeljena je u dva perioda:

•          Period razmjene i učenja (od 0. do 18. mjeseca)

•          Period dijeljenja (od 19. do 24. mjeseca)

Tijekom perioda razmjene i učenja, glavna aktivnost je promocija razmjene i učenja između partnera na međunarodnim susretima. Na tim susretima sudjeluju svi partneri, svaki put u drugom gradu, kako bi se predstavio odrađeni dio posla na lokalnoj razini, pregledao napredak prijenosa, obavili in situ posjeti (na licu mjesta) i radili tematski moduli. Aktivnosti međunarodne razmjene i učenja nemaju u cilju samo prijenos elemenata Dobre prakse na međunarodnom nivou, nego i olakšanje prijenosa na lokalnu razinu i pripremu gradova partnera za period dijeljenja.

Ovaj sastanak ULG-a ujedno je bio i priprema za sljedeći Međunarodni sastanak u Alteni, Njemačka, koji će se održati u prosincu 2019. godine, gdje će svi partneri zajedno predstaviti svoja dosadašnja postignuća u prijenosu dobre prakse.