Održan 7. sastanak ULG Grada Pregrade u projektu "Volunteering Cities"

U prostoru Gradske knjižnice Pregrada u srijedu, 15. siječnja 2020. održan je 7. sastanak Urbact lokalne grupe Grada Pregrade u sklopu projekta „Volunteering Cities“ programa URBACT III.

Sastanak je vodila koordinatorica projekta Marija Marjanović koja je, sukladno dnevnom redu, izvijestila članove ULG-a o sudjelovanju na Međunarodnom sastanku u njemačkom gradu Alteni održanom od 11. do 13. prosinca 2019., a na kojem je uz kordinatoricu projekta Mariju Marjanović sudjelovala i predstavnica Grada Pregrade Silvija Kramarić. U tri dana sastanka partneri na projektu revidirali su svoje transferne planove te su dogovorili rok za dostavu finalne verzije. Grad Pregrada i Grad Radlin međusobno su ocijenili svoje transferne planove, a pregradski plan prijenosa dobre prakse primio je pohvale svih partnera te im je poslužio kao primjer za izradu njihovih. Također, Grad Altena imao je priliku predstaviti svoju dobru praksu. Tako su sudionici saznali više o prenamjeni stare osnovne škole u prostor za druženje osoba starije životne dobi, otvaranju second hand shopa te swap shopa, kao i pokretanju tzv. Stellwerka, koji se odnosi na učenje njemačkog jezika za izbjeglice, pomaganje starijim osobama u onim poslovima gdje im je potrebna pomoć. Zadnjeg dana sastanka za sudionike je održano predavanje „How can companies assume their role of citizenship“ te je predstzavljeno 17 ciljeva održivog razvoja UN-a do 2030. godine.

Koordinatorica projekta Marija Marjanović izvijestila je prisutne članove ULG-a Grada Pregrade o obvezama Pregrade kao partnera u projektu, a to je dostava godišnjeg financijskog i narativnog izvješća, period diseminacije, otvoreni sastanak ULG-a te organizacija regionalnog eventa u Pregradi na kojem će se predstaviti dosadašnje aktivnosti, a na sastanku su dogovorene i aktivnosti članova ULG-a u 2020. godini. Svi članovi ULG-a nastavljaju s provođenjem volonterskih aktivnosti, a predložene su i neke nove koje će dodatno potaknuti međugeneracijsku solidarnost koja je među najvažnijim ciljevima projekta.