Održan međunarodni sastanak partnera na projektu URBACT "Volunteering Cities"

U poljskom gradu Radlinu, od 25. do 26. lipnja održan je međunarodni sastanak svih gradova partnera na projektu „Volunteering Cities“ URBACT III programa. Predstavnici osam gradova ponovno su se sastali kako bi analizirali provedbu aktivnosti u okviru planova prijenosa dobre prakse ciparskog grada Athienou.

Grad Pregrada predstavio je sudionicima aktivnosti provedene u razdoblju od ožujka do lipnja 2019. godine. Tako su dosad održana tri sastanka URBACT lokalne grupe Grada Pregrade od kojih je jedan bio otvoren za javnost, a održana je i radionica o menadžmentu volontiranja. Također, članovi ULG-a međusobno surađuju u različitim aktivnostima kojima potiču volonterstvo i međugeneracijsku solidarnost uz podršku Grada Pregrade. Već postojeće aktivnosti Dječjeg vrtića Naša radost su ojačane, a osmišljene su i neke nove kao što je „Fizioterapija na usluzi“ Srednje škole Pregrada i Udruge umirovljenika, Susreti i razgovori“ Muzeja grada Pregrade, Gradske knjižnice i Gradskog društva Crvenog križa te podjela blagdanskih kolača, u kojoj su, osim Srednje škole Pregrada i GDCK Pregrada sudjelovali i lokalni poduzetnici, Kiko – trgovina i usluge te Diskont Posavec koji su donirali potrebna sredstva. Osim analize dosad provedenoga, tematski je detaljnije obrađen element participativnog upravljanja na primjeru Poljske.

Sljedeći sastanak planira se u listopadu ove godine u Pregradi, a do tada sve partnere očekuje aktivan rad njihovih lokalnih URBACT grupa te provođenje lokalnih aktivnosti.

U ime Grada Pregrade na sastanku je sudjelovala Petra Vdović, kao lokalna koordinatorica za komunikaciju projekta, Nikolina Bertol iz Mreže udruga Zagor te Vladimir Bešenski iz Osnovne škole Janka Leskovara, kao članovi Urbact lokalne grupe.