Održan peti sastanak sa predsjednicima Mjesnih odbora u 2017. godini

U ponedjeljak 20. studenog 2017. godine održan je 5. po redu sastanak sa predsjednicima Mjesnih odbora Grada Pregrade ove godine. Naglasak sastanka stavljene je na spremnost gradske zimske službe i Proračun Grada za 2018. godinu. 
Djelatnica Niskogradnje d.o.o., Ana Krušlin, istaknula je spremnost zimske službe koja će radove izvoditi prema planu i programu za ovu godinu. Istaknute su  i određene promjene kod zimskog čišćenja snijega, te je dana informacija da su od proglašenja zimskih uvjete na cestama (15.11) izvršene sve potrebne radnje  (naručena je sol, te je agregat za posipanje dostavljen po mjesnim odborima). Punktove za predmetne agregate po MO odredila je Niskogradnja d.o.o.
Gradonačelnik i pročelnik UO za financije i gospodarstvo, Krunoslav Golub najavili su povećanje Proračuna za narednu godinu, a time i povećanje iznosa za komunalnu infrastrukturu za čak 1,2 milijuna kuna. Najviše sredstva planira se izdvojiti za asfaltiranje nerazvrstanih cesta i izgradnju reciklažnog dvorišta. Istaknuli su kako je na području komunalne infrastrukture napravljen maksimum: povećana su sredstva za samoodržavanje NC-a, sredstva za asfaltiranje NC u 2018., sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta, sredstva za izgradnju javne rasvjete, sredstva za vodoopskrbu i odvodnju, uključujući sekundarnu mrežu na Vinagori.
Istaknute su novine u Proračunu Grada, kao što su povećanje naknade za novorođenčad, naknade umirovljenicima, povećanja sredstva Dječjem vrtiću (sufinanciranje programa vrtića za drugo dijete u 50% iznosa) i dr. U odnosu na MO važna novina je predviđen dodatan iznos od 10 000 kuna godišnje po svakom MO za potrebe radova na području svakog pojedinog mjesnog odbora.
Ujedno je najavljena Javna tribina o Proračunu Grada Pregrade za 2018., koja će se održati 28.11.2017. godine sa početkom u 18.00 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Pregrade. Javna tribina jedan je od načina održavanja najveće razine transparentnosti u izradi i izvršenju Proračuna Grada, odnosno aktivnog sudjelovanja proračunskih korisnika, kao i korisnika Proračuna Grada u kreiranju istog. Tribina će sigurno dati odgovor na pitanja kako, zašto i koliko,  uz nezaobilaznu mogućnost davanja konstruktivnih prijedloga, primjedaba od strane svih sudionika.
Na temu asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2017. godini, gradonačelnik Marko Vešligaj istaknuo je kako je ove godine asfaltirano ukupno 2,33 km nerazvrstanih cesta u sklopu projekta sanacije, te 750 metara nerazvrstane ceste S19 (Ž2151- PAVLOVEC- VITKOVICA-S20). Sanacija cesta u sklopu projekta financirana je u omjeru 70% ukupnog iznosa Grad, a 30% građani. Sanacija tzv. Vitkovice financirana je u cijelosti od strane Grada Pregrade. Asfaltirane su još i dionice PL 13.7 Krkleci u cijelosti 130 m, te  dionice na Vinagori, V – 10.2 odvojak Čurković  - uspon prema kući u duljini 36 m i  V - 10.1 odvojak I - Bosnari – Boršić  u duljini 220 m, te je tako u 2017. godini ukupno asfaltirano novih 3,466 km nerazvrstanih cesta na području svih pregradskih Mjesnih odbora.
Na kraju sastanka raspravljena su pitanja sanacije udarnih rupa po mjesnim odborima, postavljanja prometnih ogledala, uređenja autobusnih stajališta, istaknut je krajnji rok za podizanje kamenog agregata (30.11), te je dana informacija o početku obavljanja dimnjačarske djelatnosti od strane Niskogradnje d.o.o.
Niskogradnja d.o.o. započeti će obavljati dimnjačarsku djelatnost sa 01.01.2018. godine, a do toga datuma provest će se obilazak kuća u svrhu ustrojstva katastra dimnjaka.