Održan zbor građana u MO Sopot

U prostorijama Područne škole Sopot prošlu je nedjelju održan zbor građana Mjesnog odbora Sopot, kojemu su uz predsjednika Vijeća mjesnog odbora Željka Kamenskog i ostale članove Vijeća, prisustvovali gradonačelnik Marko Vešligaj te njegova zamjenica Gordana Križanec Ružić.

Na zboru građana bilo je riječi o dosadašnjim ulaganjima, među kojima se može istaknuti projekt asfaltiranja dionice nerazvrstane ceste S19 Ž2151-Pavlovec Pregradski-Vitkovica-S20 u dužini od 750 metara, koji je realiziran u prošloj godini. Radove u ukupnom iznosu od 243.918,75 u potpunosti je financirao Grad Pregrada sredstvima predviđenim u proračunu za 2017. godinu. Uz to, okupljeni su se dotakli podjele kamenog agregata i asfaltiranja u 2018. godini. Grad Pregrada planira asfaltirati po 300 metara makadamske ceste na području svakog pojedinog mjesnog odbora u 2018. godini, a prema prioritetima koje oni sami odrede. Kao i do sada, građani bi sudjelovali u troškovima asfaltiranja u iznosu od 30 posto vrijednosti po svakoj pojedinoj dionici. Također, u gradskom je proračunu za 2018. godinu osigurano dodatnih 10.000,00 kuna po svakom mjesnom odboru za male komunalne akcije, a koje bi obuhvatile nabavu oglasnih ploča, prometnih ogledala, prometne signalizacije, uređenje zelenih otoka, drvenu i ostalu građu za izgradnju dječjih igrališta i sl., a ovisno o potrebama svakog pojedinog mjesnog odbora.

U narednom razdoblju planira se napraviti projektna dokumentacija za izradu nogostupa kod Područne škole, a također će se urediti autobusna stajališta i postaviti kućice uz županijsku cestu, s ciljem podizanja sigurnosti u prometu.

Prijavom volonterske akcije na natječaj #ajmoLAG Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla Grad Pregrada je ostvario iznos od 3.000,00 kuna kojim će se opremiti dječji park uz Područnu školu u Sopotu novim drvenim dječjim spravama te zaštitnom ogradom uz potok Sopotnicu, čime će djeca dobiti sigurniji, kvalitetniji i sadržajniji prostor za igru i druženje.