Održan Zbor građana u Plemenšćini

Dana 24.04.2016. godine održan je Zbor građana u Mjesnom odboru Plemenščina pokraj igrališta kod kapele Sv. Ane na kojemu su prisustvovali gradonačelnik Marko Vešligaj te mještani Plemenšćine. Osim aktualnih tema oko komunalne infrastrukture, dotakli su se i problematike nepostojanja društvenog prostora u MO Plemenščina. Gradonačelnik je rekao da će se nastojati  surađujući sa Mjesnim odborom u budućnosti osigurati adekvatan prostor koji bi koristiti udruge i građani sa područja Plemenšćine.