Održan zbor građana u Stipernici

Dana, 10.04.2016. godine u Mjesnom odboru Stipernica u prostorijama DVD-a Stipernica održan je zbor građana na kojemu su prisustvovali gradonačelnik Marko Vešligaj, članovi Gradskog vijeća Branko Cigrovski i Marijan Hohnjec, te mještani Stipernice i Marinica. Razgovaralo se i raspravljalo o investicijama koje su dosad odrađene te o drugim problemima vezanim uz Mjesni odbor Stipernica kao što su:  rekonstrukcija elektromreže i mogućnost postavljanja javne rasvjete, sanacija nerazvrstanih cesta i upis nerazvrstanih cesta koje još nisu na popisu nerazvrstanih cesta, a služe za odlazak na njive i šume, popravak asfaltiranih cesta. Bilo je pitanja o izgradnji novog mosta na županijskoj cesti u Stipernici, izgradnji parkirališta kod mjesnog groblja i parkirališta kod crkve, o dovršetku igrališta, o postavljanja oglasnih ploča, o priključcima za spajanje na vodovod i odvodnim vodama uz županijsku cestu u Marincima. Gradonačelnik je nabrojio najveće investicije koje su u protekloj godini realizirane na području MO Stipernica. U 2015. godini najznačajnija je realizacija projekta tj. završna faza „Dovršenje izgradnje područne škole Stipernica“ te izgradnja školskog igrališta u iznosu od 802.973,49 kuna. Uz područnu školu Stipernica uređeno je i autobusno stajalište. Također, izvršeni su i radovi sanacije potoka Sopotnica, investitor cijelog projekta su Hrvatske vode d.o.o, a izvoditelj radova Vodoprivreda Zagorje d.o.o u vrijednosti 1.013.964,10 kuna.