Održana 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Objavljeno Pet, 20/07/2018 - 12:03
Datum

Dana 19.07.2018. godine Gradsko vijeće Grada Pregrade održalo je svoju 10. sjednicu. Na sjednici je prisustvovalo 12 od ukupno 15 članova i članica vijeća, a sve odluke i zaključci usvojeni su jednoglasno.

Sjednica je započela usvajanjem Zapisnika sa prethodno održane 9. sjednice, te se nastavila dalje sukladno usvojenom dnevnom redu. U sklopu druge točke Gradsko vijeće je, uz pohvale za rad, prihvatilo Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradskog društva Crvenog Križa Pregrada za 2017. godinu.

U sklopu treće točke dvije nerazvrstane ceste na području grada proglašene su javnim dobrom: NC P-14.1. Odvojak I- Hanžići- Golubići i NC P-31 D206 – Prilaz Mate Majera.

Točka 4. odnosila se na Izmjenu i dopunu Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine, dok je u sklopu 5. točke Gradsko vijeće Grada Pregrade donijelo Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Pregrade Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pregrada za investiciju Rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) i opremanje Vatrogasnog doma i spremišta koje DVD Pregrada planira  prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Mjera 07, podmjeru 7.4., tip operacije 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

U sklopu 6. točke Gradsko vijeće donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Kulturni i turističko-informativni centar-rekonstrukcija javne građevine, na adresi Ljudevita Gaja 34, Pregrada. Navedena ulaganja namjeravaju se ostvariti prijavom projekta na mjeru 07.„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine, podmjeru 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, tip operacije 7.4.1. Predmetnim projektom i ulaganjima u rekonstrukciju građevine (dogradnja) javne i društvene namjene, Kulturni i turističko-informativni centar, planira se rekonstrukcija i dogradnja postojeće građevine kako bi se stvorio multifunkcionalni prostor koji bi bio na raspolaganju udrugama kulturno- umjetničkog karaktera sa područja Grada Pregrade i drugih aktivnosti u skladu s namjenom kulturnog centra uz zadržavanje održavanja programa Glazbene škole Pregrada, dok bi se dio prostora koristio kao turističko-informativni centar za informiranje građana i turista o znamenitostima na području Grada Pregrade, ali i šire. 

U sklopu posljednje 7. točke donesene su dvije odluke koje se odnose na Muzej Grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina, jedna o razrješenju dosadašnje ravnateljice, te druga o imenovanju novog ravnatelja Muzeja. Predmetne Odluke bilo je potrebno donijeti zbog provedbe promjene zastupnika ustanove na Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Odluke i Zaključke sa 10. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti na linku:

Odluke i zaključci sa 10. sjednice

Novosti

Brzi pristup