Održana 12. sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno Sri, 03/10/2018 - 09:19
Datum

U Gradskoj vijećnici u Pregradi u utorak 2. listopada 2018. održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade. Sjednica je započela usvajanjem zapisnika s prethodne sjednice, a nastavila se dalje sukladno usvojenom dnevnom redu.

Vijećnice i vijećnici donijeli su Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt Vodoopskrbni podsustav visoke zone „Žolekov Breg-Glavni opskrbni cjevovodi Podsustav „Žolekov Breg“ i tlačni cjevovod Crpna stanica „Košenine“-Vodospremnik „Žolekov Breg“. Naime, gradsko društvo VIOP d.o.o. planira izgradnju glavnih opskrbnih cjevovoda Podsustava "Žolekov Breg" i tlačnog cjevovoda Crpna stanica "Košenine" - Vodospremnik "Žolekov Breg". Navedena ulaganja namjeravaju se ostvariti prijavom projekta na mjeru iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za provedbu podmjere 7.2., tip operacije  7.2.1 „Ulaganja u  građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“. Predmetnim projektom i ulaganjima u izgradnju osigurat će se opskrba vodom za ljudsku potrošnju područja tromeđe grada Pregrada, općine Desinić i općine Hum na Sutli koje čine potrošači visokih zona naselja Vinagora-Mala Gora (Grad Pregrada), Druškovec Gora (Općina Hum na Sutli), Brezno Gora (Općina Hum na Sutli) i Desinić Gora (Općina Desinić).

Gradsko vijeće usvojilo je i Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Naša radost“ za 2017./2018. te je donijelo Odluku o prodaji nekretnine - neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pregrada, k.č. broj 1330/5,  k.o Pregrada, u vlasništvu Grada Pregrade.

Odluke i Zaključke s 12. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti na linku: https://onedrive.live.com/?cid=d5c211fd77a71c86&id=D5C211FD77A71C86%214979&authkey=%21ADOrm4Xz9f3Duss.

 

Novosti

Brzi pristup