Održana 15. sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno Uto, 29/01/2019 - 09:29
Datum

U Gradskoj vijećnici u ponedjeljak 28. siječnja 2019. održana je 15. sjednica Gradskog vijeća. Sjednica je započela usvajanjem zapisnika s prethodne sjednice, a nastavila se dalje sukladno usvojenom dnevnom redu te su sve Odluke donesene jednoglasno.

Na sjednici je donesena Odluka o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću „Naša radost“ na prijedlog izmjena i dopuna Statuta, Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za stan u vlasništvu Grada Pregrade, Odluka o visini paušalnog iznosa poreza po krevetu te Odluka o davanju suglasnosti na povjeravanje reciklažnog dvorišta na upravljanje društvu  Niskogradnja d.o.o. Naime, Grad Pregrada ispunio je svoju obvezu izgradnje reciklažnog dvorišta sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i na svom području izgradio reciklažno dvorište gdje će se moći prikupljati i privremeno skladištiti posebne vrste otpada, a također je obvezan imenovati osobu koja upravlja reciklažnim dvorištem. 

Zbog izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu, donesena su nove Odluke o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu, a također, vijećnice i vijećnici Grada Pregrade donijeli su Odluku o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Barić alatničarstvo, što je jedna od mjera kojima Grad Pregrada pomaže poduzetnicima na području grada.

Osim navedenih odluka, donesena je i Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i organiziranju postrojbe civilne zaštite opće namjene i Odluka o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pregradu. S obzirom na nedovoljan odaziv pripadnika Postrojbe, a sukladno razmotrenim postojećim operativnim snagama civilne zaštite kojima Grad Pregrada raspolaže te samoj Procjeni rizika od velikih nesreća za područje grada Pregrade, proizašao je zaključak kako su postojeće osposobljene operativne snage dostatne za sustav civilne zaštite na području grada te kako je u budućnosti potrebno ulaganje u njihovo daljnje osposobljavanje i održavanje.

Također je donesen Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu, kao i Zaključak o usvajanju Programa rada Dječjeg gradskog vijeća u mandatu 2018.-2020.

Pod točkom razno vijećnice i vijećnici izrazili su svoje žaljenje što Grad Pregrada nije ušao u jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja jer svojim geomorfološkim obilježjima i demografskim kretanjima svakako spada u takvo područje. Također su napomenuli kako su izrazito nejasni kriteriji pri određivanju gradova i općina koje će biti obuhvaćene ovim zakonskim aktom te istaknuli da bi se obuhvat brdsko-planinskih područja trebao raditi na razini naselja čime bi se postigla puno veća pravednost ovoga zakona. S obzirom da se Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja nalazi na e-savjetovanju, gradonačelnik je pozvao sve vijećnike i vijećnice da se uključe u savjetovanje svojim komentarima.

Odluke i Zaključke s 15. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje

Novosti

Brzi pristup