Održana 16. sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno Pet, 01/03/2019 - 08:40
Datum

U Gradskoj vijećnici u četvrtak 28. veljače 2019. održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade, a pred vijećnicima se našlo pet točaka dnevnog reda.

Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, vijećnici i vijećnice bez rasprave donijeli Odluku o Izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora, čime je odlučeno kako će se izbori za članove vijeća mjesnih odbora koji se održavaju u 2019. godini, održati istovremeno s izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske te će provedbu izbora za vijeće mjesnih odbora provoditi ista izborna tijela. Također je donesena Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje direktora-člana uprave  Niskogradnje d.o.o  Marijana Peera.

Na dnevnom redu našlo se i Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca prošle godine koje je prihvaćeno većinom glasova. Podnoseći izvješće o svom radu u proteklih šest mjeseci gradonačelnik Marko Vešligaj istaknuo je kako je u navedenom razdoblju nastavljena realizacija brojnih projekata koji donose pozitivne promjene u svim područjima života građana te razvijaju grad Pregradu u moderan europski grad. Posebno je istaknuo zadovoljstvo realizacijom dva projekta (su)financirana iz fondova EU – izgradnjom reciklažnog dvorišta i rekonstrukcijom nerazvrstane ceste Petrovina – Menjački, ukupne vrijednosti više od tri milijuna kuna, koja će uvelike pridonijeti povećavanju komunalnog standarda u gradu.

Poljoprivredna redarka Silvija Kramarić izradila je Izvješće poljoprivrednog redara za 2018. godinu, koje je dostavljeno kao informacija na razmatranje Gradskom vijeću.

Odluke i Zaključke sa 16. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Novosti

Brzi pristup