Održana 17. sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno Pet, 29/03/2019 - 09:36
Datum

U Galeriji Muzeja grada Pregrade u četvrtak 28. ožujka 2019. održana je 17. sjednica Gradskog vijeća.

Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, vijećnice i vijećnici donijeli su Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i Izvršenju proračuna za 2018. godinu Zagorske javne vatrogasne postrojbe, Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2018. godinu Vatrogasne zajednice grada Pregrade, Izvješća o radu i Financijskog izvješće Sportske zajednice Grada Pregradu za 2018. godinu te Izvješća o radu i Izvršenju financijskog plana za 2018. godinu Gradske knjižnice Pregrada, uz pohvale za rad vatrogascima, knjižnici i pregradskim sportašima.

Na dnevnom redu našlo se i Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Pregrade za 2018. godinu EKO FLOR PLUS d.o.o., donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama i količina odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području grada Pregrade za 2018. godinu, kao i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 112/18).

Gradsko vijeće donijelo je i II.  Izmjene i dopune Odluke o prijenosu prava  vlasništva nekretnine, kao i  I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu te Odluku o dodjeli javnih priznanja za 2018. godinu zaslužnim građanima i građankama koja će se dodijeliti na svečanoj sjednici Gradskog vijeća za Dan grada Pregrade 28. travnja 2019.

Nastavno na vijećničko pitanje o preuzimanju povratne ambalaže od pića obuhvaćene sustavom povratne naknade, vijećnicima je na znanje dana informacija o preuzimanju povratne ambalaže na području Grada Pregrade

Također, na sjednici je donesena i Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora Grada Pregrade koji će se održati na isti dan kad i izbori za EU parlament, 26. svibnja 2019. Navedenom Odlukom raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora Benkovo, Bušin, Cigrovec, Gorjakovo, Kostel, Plemenščina, Pregrada, Sopot, Stipernica i Vinagora. U Vijeća mjesnih odbora bira se 5 članova, osim Vijeća Mjesnog odbora Pregrada u koje se bira 7 članova. Kandidacijske liste moraju prispjeti izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, do 11.  travnja do 24:00 sati. Uz Odluku o raspisivanju izbora donesena je i Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva, kao i Odluka o visini naknade tijelima za provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora na području Grada Pregrade.

Odluke i Zaključke sa 17. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Novosti

Brzi pristup