Održana 19. sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno Čet, 13/06/2019 - 08:33
Datum

U Gradskoj je vijećnici u srijedu 12. lipnja 2019. održana 19. sjednica Gradskog vijeća. Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, vijećnici su donijeli Odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća Niskogradnje d.o.o. i Viop-a d.o.o. za 2018. godinu, Odluke o uporabi dobiti za 2018. godinu, kao i Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju, o raspoređivanju dobiti te razrješnici Upravi i Nadzornim odborima gradskih trgovačkih društava.

Na dnevnom redu našla se i Odluka o davanju suglasnosti za odobrenje okvirnog minusa po žiro-računu Niskogradnji d.o.o., Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Pregrade te Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću na Prijedlog plana upisa u odgojnu-obrazovnu 2019./2020. godinu, kao i Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje pomagača na određeno puno radno vrijeme, od 01.09.2019.g do 31.08.2020.g.  u Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada.

Također, vijećnici su dobili informaciju VIOP-a o Izvješću o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za posebnu reviziju ekonomske opravdanosti razlike u cijeni javne vodoopskrbe (opskrbe pitkom vodom) na području Krapinsko-zagorske županije, a prihvaćeno je i izvješće o radu Savjeta mladih, koje je tom prilikom primilo pohvale vijećnika.

Gradsko vijeće donijelo je i Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi za područje Grada Pregrade kojim se u članak 21. uz udžbenike, dodaju radne bilježnice i ostali školski pribor za učenike osnovne škole, a donesen je i rebalans Proračuna za 2019. godinu kojim on iznosi 34,7 milijuna kuna te I. Izmjene Plana razvojnih programa. Rebalansom se planirane pomoći smanjuju iz razloga što se ove godine neće izvoditi planirani projekt rekonstrukcije Kulturnog centra, dok se porezni prihodi povećavaju radi veće realizacije u odnosu na plan.

Odluke i Zaključke s 19. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Novosti

Brzi pristup