Održana 2. sjednica novog saziva DGV-a

Dana 26.01.2017. godine DGV Grada Pregrade održalo je svoju 2. sjednicu u novom sazivu. Na sjednici je bilo prisutno 11 od ukupno 16 vijećnika/ca. Kroz puno dva sata trajanja sjednice vijećnici su razmatrali 4 točke dnevnog reda. Potporu radu našim vijećnicima/cama pružio je svojim prisustvom i gradonačelnik Grada Pregrade, Marko Vešligaj

Prva točka održana je u obliku radionice, kojom je psihologinja Martina Jurmanović, kroz igru upoznala vijećnike/ce sa dječjim pravima.

Druga točka dnevnog reda odnosila se na dogovor oko realizacije planiranih aktivnosti do kraja 5. mjeseca 2017. godine. Vijećnici/ce ukratko su iznijeli plan aktivnosti sukladno Planu  rada DGV-a  u drugom mandatu 2016.- 2018., te postigli dogovor oko okvirnih termina i mjesta provođenja radionica.

Pod trećom točkom iznijeti su prijedlozi DGV- a gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Pregrade. Prijedlozi su se većinom odnosili na prometnu signalizaciju, odnosno postavljanje mjerača brzine u blizini područnih škola, izgradnje pješačkih staza (nogostupa), ogledala na raskrižjima, zatim postavljanje solarne javne rasvjete, sanaciju dječjih sportskih igrališta.

Pod četvrtom točkom razno raspravljalo se o mogućnosti uključivanja DGV-a u globalni UN-ov  Program 17 globalnih ciljeva održivog razvoja osmišljavanjem, planiranjem i provedbom lokalnih Naj- projekata Dječjih vijeća.