Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Objavljeno Sri, 11/09/2019 - 08:38
Datum

U gradskoj je vijećnici u utorak 10. rujna 2019. održana 20. sjednica Gradskog vijeća.

Pred vijećnicima se našlo 11 točaka dnevnog reda. Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, vijećnici su donijeli Odluku o vođenju evidencije komunalne infrastrukture Grada Pregrade i Odluku o komunalnom redu. Naime, sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu od 4. kolovoza 2018. bilo je potrebno uskladiti navedene odluke sa zakonskim izmjenama, a u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju.

Uz to, donesen je i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Pregrade za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine i Izvješća o korištenju proračunske zalihe za prvo polugodište 2019. godine. Proračun Grada Pregrade za 2019. godinu donijelo je Gradsko vijeće 13. prosinca 2018. godine, a 12. lipnja 2019. donesene su I. izmjene i dopune u ukupnoj visini od 34.744.070,62 kune. U prvoj polovici godine ostvareni su ukupni prihodi Proračuna u iznosu 12.970.279,71 kunu (38% u odnosu na godišnji plan), dok su ukupni izdaci izvršeni u iznosu 11.250.457,35 kuna (32% u odnosu na godišnji plan). Višak prihoda iznosi 1.719.822,36 kuna. Preneseni višak iznosi 1.088.677,07 kuna, tako da višak na dan 30. lipnja 2019. iznosi 2.808.499,43 kune, a sastoji se od viška prihoda proračuna u iznosu 2.501.811,23 kune i viška prihoda proračunskih korisnika u iznosu 306.688,20 kuna. U okviru ukupno ostvarenih prihoda, prihodi proračuna iznose 12.732.024,18 kuna, a vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 1.326.932,60 kuna. Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 8.439.035,45 (52,61%), pomoći od države i ostalih subjekata 2.439.672,44 kune (18,31%), od imovine 249.783,22 kuna (47,50%), prihodi po posebnim propisima i naknade 1.680.756,77 kuna (51,68%) te od donacija 5.430,00 (2,15%) u odnosu na godišnji plan.

Na dnevnom redu 20. sjednice našla se i Odluka o davanju suglasnosti Niskogradnji d.o.o. na Ugovor o izvođenju radova na izgradnji odvodnje oborinskih i izljevnih voda te pretakališta s nadstrešnicom, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pregrade, kao i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Pregrade namijenjenih financiranju političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Pregrade u 2019. godini. Također, vijećnici su dobili informaciju o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Krapinsko-zagorske županije, a prihvaćeno je i Izvješće o izvršenju Programa rada Turističke zajednice područja Srca Zagorja za 2018. godinu te Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pregrade za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.

Odluke i Zaključke s 19. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Novosti

Brzi pristup