Održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Objavljeno Čet, 17/10/2019 - 13:20
Datum

U srijedu 16.10.2019. održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade. Pred vijećnicima je ovoga puta bio dnevni red sadržan od 21 točke, od kojih su se dvije odnosile na informacije vijećnicima od strane gradonačelnika.

Od Odluka koje je Gradsko vijeće donijelo potrebno je istaknuti Odluku o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Naša radost Pregrada, kojom je ponovno imenovana Gordana Krizmanić, uz pohvale vijećnika na rad  i postignuća pregradskog vrtića. 

Potrebno je istaknuti i novu Odluku o financijskim pravima učenika i studenata, kojom se želi postići transparentnija dodjela financijskih sredstava učenicima srednjih škola i studentima s područja grada, pojednostavljenje postupka dodjele, osiguravanje prava na izravnu financijsku potporu  učenicima i studentima s invaliditetom, zatim onima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci poginulih hrvatskih branitelja, djeci dragovoljaca Domovinskog rata i poginulih dragovoljaca Domovinskog rata, djeci samohranih roditelja te učenicima i studentima upisanih u srednje škole i  studije sa popisa deficitarnih studija sukladno listi deficitarnih zanimanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za područje Krapinsko-zagorske županije za određenu godinu, te nagrađivanje učenika koji su ostvarili značajne rezultate na međunarodnim, državnim natjecanjima, njihovih mentora i korepetitora, škola, odnosno studenata koji su ostvarili postignuća na visokim učilištima, učenika i studenata volontera, stjecatelja određenog oblika neformalnog obrazovanja.  Umjesto dosadašnjih učeničkih stipendija, uvedene su financijske potpore za učenike, koje će se dodjeljivati u istom iznosu kao i dosadašnje učeničke stipendije, ali prema kriteriju mjesečnog prihoda po članu kućanstva kao što je to do sada vrijedilo za financijske potpore studenata.  Novom Odlukom ujedno su dignuti pragovi mjesečnih prihoda kućanstva na temelju kojih se određuje iznos financijske potpore studentima i učenicima.
Dio Odluke koji se odnosi na Top stipendije nije izmijenjen, ali su umjesto dosadašnjih stipendija za izvanredna postignuća uvedene novčane nagrade za učenike i studente koji su ostvarili određene rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima, odnosno osvojili Dekanovu, Rektorovu ili drugu nagradu/priznanje na razini visokog učilišta. Osim učenika nagrađivati će se i mentori, korepetitori, te Osnovna škola Janka Leskovara, Srednja Škola Pregrada, Glazbena škola Pregrada, čiji učenici su ostvarili određeni uspjeh na natjecanjima.
Novčane nagrade predviđene su i za učenike i studente volontere te one koji su ostvarili potvrdu o neformalnom obrazovanju (Youthpass ili drugo), dok su za učenike koji su ostvarili određene uspjehe na županijskim i regionalnim natjecanjima predviđene simbolične nagrade.

Gradsko vijeće usvojilo je i Odluku o I. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Pregrade. I. Izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Grada Pregrade izradio je Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, a njima prestaju važiti tekstualni dio / Odredbe za provođenje i kartografski prikazi Prostornog plana uređenja Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 18/15).

Na dnevnom redu Gradskog vijeća našlo se i niz Odluka u vezi proglašenja komunalne infrastrukture, nerazvrstanih cesta i groblja, javnim dobrom, a u skladu sa odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18) stupio je na snagu dana 4. kolovoza 2018. godine. Na temelju članka 132. Zakona komunalna infrastruktura izgrađena do dana stupanja na snagu Zakona, a koja nije evidentirana u katastru i upisana u zemljišne knjige u skladu sa svojim stvarnim stanjem,  evidentira se u katastru i upisuje u zemljišne knjige kao neutuđivo vlasništvo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi, neovisno o postojanju upisa vlasništva i /ili drugih stvarnih prava treće osobe, a postupku evidentiranja prethodi donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi od strane predstavničkog tijela.

Odluke i zaključke sa sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti na linku https://1drv.ms/u/s!AoYcp3f9EcLVs2ba9zZcLCMaSLkl?e=Q4F24h .

Novosti

Brzi pristup