Održana 23. sjednica Gradskog vijeća

U Gradskoj vijećnici u Pregradi u srijedu, 26. veljače 2020. održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade.

Ovo je ujedno bila i prva sjednica Gradskog vijeća bez jednokratne plastike te će Grad Pregrada postupno u svoje poslovanje uvesti ekološki prihvatljivije materijale i opremu. Sjednici Gradskog vijeća prisustvovalo je devet vijećnika pred kojima su se našle 32 točke dnevnog reda te su sve odluke donesene jednoglasno.

Nakon usvajanja zapisnika s prošle sjednice, Gradsko vijeće prihvatilo je izvješće o radu Sportske zajednice Grada Pregrade te izvješće o radu reciklažnog dvorišta za 2019. godinu, koje je pokazalo kako je u periodu od početka rada, 18. ožujka 2019. pa do kraja prošle godine na reciklažno dvorište zaprimljeno ukupno 127.013,50 kg otpada. Vijećnice i vijećnici dali su u i suglasnost Niskogradnji d.o.o. za nabavku opreme, transportnog vozila-kamiona kiper putem financijskog leasinga,  okvirne vrijednosti nabave 110 tisuća eura uz rok otplate pet godina. Kamion je potreban za obavljanje redovnih djelatnosti, a prvenstveno za održavanje nerazvrstanih cesta.

S obzirom da su s prvim danom ove godine stupile na snagu Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Grad je bio obvezan uskladiti svoj Statut i druge opće akte sa Zakonom stoga je donesena Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pregrade, Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora.

Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Pregrade za 2019. godinu zaslužnim pojedincima i pravnim osobama koja će se dodijeliti na svečanoj sjednici povodom Dana Grada Pregrade u travnju 2020. godine. Također, prihvaćeno je i izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine. Vijećnici i vijećnice primili su kao informaciju izvješće o radu poljoprivredne redarka u protekloj godini. Tako je  na području Grada Pregrade u 2019. godini obrađeno ukupno 104 predmeta, od kojih je njih 78 bilo po prijavi građana, a 26 po službenoj dužnosti, a ukupno je poslano 235 opomena.

Na sjednici je donesen i Program potpora u poljoprivredi za 2020. godinu za koji je u Gradskom proračunu osiguran iznos od 108 tisuća kuna, a njime su planirane potpore za ulaganja u materijalnu u imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom te potpore za promotivne mjere u korist poljoprivrednih proizvoda.

Usvojeno je Izvješće o stanju zaštite od požara na području grada Pregrade za 2019. godinu te je donesen Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Grada Pregrade, a također su donesene i Odluke o proglašenju određenih nerazvrstanih cesta u mjesnim odborima javnim dobrom.

Pod točkom razno gradonačelnik Marko Vešligaj informirao je vijećnike i vijećnice o predstavljanju studije Arhitektonskog fakulteta o revitalizaciji pregradske gradske jezgre, a vijećnici su imali pitanja vezano za uređenje kino dvorane na što je gradonačelnik odgovorio kako je u tijeku izrada projektne dokumentacije koja bi trebala biti gotova do ljeta te se nada da će radovi na uređenju dvorane krenuti na jesen. Također je istaknuo kako se čekaju rezultati poziva Ministarstva kulture na koji je prijavljena izrada projektne dokumentacije.

Odluke i materijali s 23. sjednice Gradskog vijeća dostupni su na linku: https://1drv.ms/u/s!AoYcp3f9EcLVvCrkJeAGv8hSkUZR?e=JhKyGP