Održana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Objavljeno Čet, 07/09/2017 - 13:41

Dana 06.09.2017. održana je 3. sjednica novog saziva Gradskog vijeća. Na sjednici je prisustvovalo 13 od 15 vijećnika, a sve točke dnevnog reda usvojene su jednoglasno.

Prve dvije točke odnosile su se na usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice i Informaciju vijećnicima o imenovanju  Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o.

U sklopu 3. točke donesena je Odluka o davanju suglasnosti Niskogradnji d.o.o. za sklapanje ugovora za kupnju nekretnina. Naime Niskogradnja d.o.o. dostavila je Gradu Pregradi zahtjev za davanje suglasnosti za sklapanje ugovora za kupnju zemljišta u Poslovnoj zoni zbog preseljenja na novu lokaciju.

Četvrta točka odnosila se na donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice Grada Pregrade na način da je  Ravnatelju/ici potrebna suglasnost osnivača -Grada Pregrade za ugovore o izvođenju investicijskih radova i nabavi opreme čija vrijednost prelazi iznos od 20.000,00 kn, umjesto dosadašnjih 1.000,00 eur-a, a  s ciljem olakšavanja unapređenja rada  Gradske knjižnice Grada Pregrade i javljanja na natječaje za dobivanje sredstava za nabavu opreme i investicijske radove.

Peta, šesta i sedma točka odnosile su se na proglašenje nerazvrstanih cesta javnim dobrom te su sukladno donesenim Odlukama javnim dobrom proglašene slijedeće dionice: K -19.1 – Ž 2095- Drenški – Vinski potok, V- 27.2. – V30 – Odvojak II – Antonići – Kajbeti – V 27 i G-18.1.1. – G16 –spoj Fistrići – Galovići – odvojak Šoštarić Đurđa.

Gradsko vijeće je u sklopu 8. točke dnevnog reda donijelo Odluku o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Odluku je bilo potrebno donijeti s obzirom da je četverogodišnji mandat dosadašnjih članova  Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda istekao. Za članove Povjerenstva imenovani su Nenad Kantoci, za predsjednika, Mladen Burić, za zamjenika predsjednika, Štefanija Bedeniković, za  članicu, Stjepan Horvat, za  člana, Silvija Kramarić, za članicu.

Gradsko vijeće donijelo je i dvije Odluke o potpunom oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa  i to za: „DI HORVAT“, vl. Dragutin Horvat, za građenje građevine gospodarske namjene, pretežito uslužne djelatnosti – samoposlužna autopraonica i Vladi Vukmaniću za građenje građevine (dogradnja) stambeno poslovne namjene – strojna obrada metala.

Jedanaesta točka odnosila se na Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine. Izvješćem su detaljno obuhvaćene sve aktivnosti i rezultati rada gradonačelnika Marka Vešligaja, njegova zamjenika, gosp. Ivana Škrinjara, odnosno zamjenice Gordane Križanec Ružić te Upravnih odjela Grada Pregrade.

U sklopu dvanaeste točke Gradsko vijeće prihvatilo je Izvješće o obavljenoj financijskog reviziji Grada Pregrade za 2016. godinu, dok je Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Pregrade za razdoblje 01.01.-30.06.2017. i Izvješće o korištenju proračunske zalihe za prvo polugodište usvojeno u sklopu trinaeste točke.

Pod točkom 14. razmatrala i raspravljala su se viječnićka pitanja.

Gradonačelnik je iskoristi priliku kako bi informirao vijećnike o tome da je sa 30. lipnja 2017. u cijelosti otplaćen kredit za izgradnju Učeničkog doma u Pregradi u ukupnom iznosu od 2,5 milijuna kuna, te da će u listopadu 2017. godine biti otplaćen u cijelosti kredit za otkup zgrade stare elektre u centru Grada u iznosu od 1,36 milijuna kuna.

Također pozvao je sve vijećnike na otvorenje ovogodišnje Manifestacije Jesen u Zagorju- Branje grojzdja 2017. Pregrada, kao i na sudjelovanje u brojnim događajima u sklopu manifestacije.

Odluke i Zaključke sa 3. sjednice možete vidjeti na slijedećem linku:

https://1drv.ms/f/s!AoYcp3f9EcLVmDf4jBp1QZNMrfYE

Novosti

Brzi pristup