Održana 9. sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno Pet, 29/06/2018 - 12:28
Datum

U Gradskoj vijećnici u Pregradi u četvrtak, 28. lipnja 2018. održana je deveta sjednica Gradskog vijeća na kojoj je prisustvovalo 12 od 15 vijećnika.

Sukladno dnevnom redu, vijećnici su donijeli Odluku o izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području grada Pregrade te su prihvatili Izvješće Nadzornog odbora i Uprave o poslovanju trgovačkog društva Niskogradnja d.o.o za 2017. godinu. Također su donijeli Odluku o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu, Odluku o uporabi dobiti za 2017. godinu, Odluku o prihvaćanju Izvješća o poslovanju, o raspoređivanju dobiti te razrješnici Upravi i Nadzornom odboru te Odluku o davanju suglasnosti za odobrenje okvirnog minusa po žiroračunu Niskogradnje d.o.o.

Vijećnicima je na sjednici predstavljeno i Izvješće Nadzornog odbora i Uprave o poslovanju trgovačkog društva VIOP d.o.o. za 2017.godinu temeljem kojeg su donijeli Odluku o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2017.g., Odluku o uporabi dobiti za 2017.g. te Odluku o prihvaćanju Izvješća o poslovanju, o raspoređivanju dobiti te razrješnici Upravi  i Nadzornom odboru VIOP d.o.o.

Isto tako, donijeli su Odluku o planu upisa u odgojno-obrazovnu 2018./2019. godinu u Dječji vrtić “Naša radost” Pregrada, Odluku o davanju suglasnosti na izmjenu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Naša radost” Pregrada i Odluku o osiguranju financijskih sredstava za zapošljavanje odgojitelja u Dječji vrtić “Naša radost” Pregrada. Prihvaćeno je Izvješće o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice područja Srce Zagorja za razdoblje od 11.07. do 31.12.2017. godine te Izvješće o radu Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade za 2017. godinu, a trud i rad mladih gradskih vijećnika i dječje gradonačelnice te njezine zamjenice koji se očitovao u brojnim akcijama i projektima gradski vijećnici su pohvalili.

Sukladno zakonskim obveza, donesen je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje grada Pregrade te je donesena Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Pregrade.

Gradsko vijeće prihvatilo je i Izvješće o upravljanju i  raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pregrade za 2017. godinu, a donijelo je i Odluku o proglašenju sljedećih nerazvrstanih cesta javnim dobrom: C- 15.1.1  Odvojak Šorša Slavko, B-2.10- B2- Odvojak X- Juraki Jugi – C11, P-11.1  P11 -Marka Tepeša – Pregrada Vrhi - P11.2, S-22  S21- Odvojak Zajci- Petki – Pregrada Vrhi - P38, C- 11  Ž2119- Gajšaki Lijevi, S-19.2  S19- Odvojak II – Špoljar Ivo, S -25  Ž2119- Filipčić – odvojak Mikulaši, S- 4.3. Ž2151- Odvojak III- Kovač, B-3.1. – B3- Odvojak I -  Brezak, G- 19  S22 – Odvojak Ilići – S 22, G-19.1   G19 – Odvojak I- Ivanjko- Ilići, G- 5 - Ž2118- Koprivnjaki- Blažun- Tuđina - G1, Bu- 4 Ž2096- Odvojak I-Leteći (klijeti), Bu-20 L22091- Odvojak Valentinovo – Leskovari,  Pl-18.2  Pl18 – Toplak – Antolići (Šukaći)- Bu13,K–11  K9-K11 - Crkva – Stančići- K8.

Pod točkom razno postavljeno je pitanje vezano uz kvar na rasvjeti od dvorca Bežanec do dvorca Dubrave, na što je zamjenik predsjednice Gradskog vijeća Ivan Škrinjar odgovorio kako je kvar detektiran te je naručen potrebni sklop koji treba zamijeniti.

Odluke i zaključke s 9. sjednice možete vidjeti ovdje: https://onedrive.live.com/?cid=d5c211fd77a71c86&id=D5C211FD77A71C86%214780&authkey=%21AL6fzi_klAf7o0Q

Novosti

Brzi pristup