Održana godišnja skupština Vatrogasne zajednice Grada Pregrade

U Vatrogasnom domu DVD-a Pregrada u petak 1. ožujka 2019. održana je redovna izvještajna skupština Vatrogasne zajednice Grada Pregrade.

Uz delegate dobrovoljnih društava DVD Pregrada, DVD Benkovo, DVD Stipernica i DVD Vinagora bili su prisutni i gradonačelnik Pregrade i saborski zastupnik Marko Vešligaj, tajnik VZŽ Krapinsko Zagorske Rajko Jutriša i počasni poveljnik GZ Šmarje pri Jelšah Alojz Tirgušek.

Na skupštini se raspravljalo o realizaciji programa rada i finacijskog plana VZG-a Pregrade u 2018.godini, s sve odluke donesene su jednoglasno.Izraženo je zadovoljstvo radom vatrogasaca na području grada Pregrade,a posebne pohvale za svoj rad dobila ja intervetna postrojba DVD Pregrada.

Zaključak skupštine je da se uz redovne aktivnosti, nabave vatrogasne opreme i intervencije u radu velika pažnja posveti osposobljavanju vatrogasnih kadrova, a naročito djece i mladeži, za što su donesene i posebne odluke.

Više o tome naći će se na web stranici VZG Pregrade, koju se uskoro otvara.