Održana Javna tribina o vodoopskrbnom sustavu na Vinagori

U nedjelju 11.02.2018., u prostorijama Vatrogasnog doma DVD-a Vinagora održana je Javna tribina o vodoopskrbnom sustavu na području mjesnog odbora Vinagora.

Tribinu su zajednički organizirali Grad Pregrada, MO Vinagora i Vodoopskrba i odvodnja Pregrada d.o.o. (VIOP d.o.o.), kako bi građanima i mještanima Vinagore dali uvid u stanje i sustav vodoopskrbe na Vinagori, te planove za daljnje radove na sustavu.

Distribuciju vode na području Mjesnog odbora Vinagore predstavio je voditelj razvoja i planiranja Viop d.o.o.-a, Igor Cajhen dipl.ing., a na tribini su prisustvovali i direktorica VIOP d.o.o.-a, Vesna Zagvozda, rukovoditeljica Sektora za opće i pravne poslove u Zagorskom vodovodu d.o.o., Jasmina Ricijaš, stalna sudska vještakinja, Gordana Habajec, gradonačelnik Marko Vešligaj, te zamjenica gradonačelnika, Gordana Križanec Ružić.

Sustav javne vodoopskrbe na području  Vinagore planiran je na način da se sastoji od dva podsustava: Podsustav „Vinagora“ koji obuhvaća isporuku vode za naselja Vinagora, Vrhi Vinagorski, Gabrovec, Mala Gora, Velika Gora i Martiša Ves, te Podsustav „Žolekov breg“ koji obuhvaća isporuku vode za naselja Mala Gora, Velika Gora, Vrhi Vinagorski, Brezno Gora i Desinić Gora.

Svi radovi na podsustavu „Vinagora“ su završeni, obavljeni su tehnički pregledi, te su dobivene Uporabne dozvole. Objekti su uključeni u Nadzorno- upravljački sustav čime se kontinuirano prate ključni parametri: protok vode (trenutni i ukupni), nivo vode, razina vode, te rad crpki. Izgradnjom svih objekata i cjevovoda stečeni su uvjeti za priključenje na javnu vodoopskrbnu mrežu grada Pregrade. Ukupan iznos investicije u podsustav „Vinagora“ iznosi 6.336.894,90 kuna, a u navedenom iznosu financijskim sredstvima sudjelovali su Hrvatske vode, Kohezijski fond ( sredstva EU), VIOP d.o.o. i Grad Pregrada.

Međutim, potrebno je izgraditi još 8,5 km sekundarnih i priključnih vodovoda, te napraviti oko 330 priključaka na vodovodnu mrežu. Prema dosadašnjim dogovorima Viop d.o.o. planira preuzeti dio mreže postojećeg lokalnog vodovoda „Vinagora“ u duljini od 9 km, čija procijenjena sadašnja građevinska vrijednost (od strane stalnog sudskog vještaka) iznosi  88.627,30 kuna, te bi se postojećim korisnicima lokalne mreže priključak umanjuje za procijenjeni iznos.

Vrijednost radova koji se odnosi na izgradnju sekundarnih i priključnih vodova, priključaka, te investicija u održavanje postojeće mreže iznosi 1.644.392,68 kuna, od čega je Grad Pregrada Proračunom za 2018. godinu osigurao 400.000,00 kuna, Krapinsko- zagorska županija 70.000,00 kuna, VIOP d.o.o. 273.316,23 kuna, dok bi postojeći potrošači ukupno izdvojili 675.706,69 kuna, a novi 225.369, 76 kuna.

Utvrđena cijena za priključak na javnu vodoopskrbnu mrežu Grada Pregrade za buduće korisnike podsustava „Vinagora“ utvrđena je u jedinstvenom iznosu:

2.951,24 kn sa PDV-om za postojeće korisnike lokalnog vodovoda „Vinagora“ koji imaju adekvatno vodomjerno okno sukladno Općim i tehničkim uvjetima distributera,

3.651,24 kn sa PDV-om za postojeće korisnike lokalnog vodovoda „Vinagora“ koji nemaju vodomjerno okno ili nemaju adekvatno vodomjerno okno sukladno Općim i tehničkim uvjetima distributera,

7.102,55 kn sa PDV-om za korisnike koji nisu priključeni na lokalni vodovod „Vinagora“.

Što se tiče podsustava „ Žolekov breg“, koji se odnosi na opskrbu vodom područja tromeđa Pregrade, Desinića i Huma na Sutli, u lipnju 2017. godine dobivena je građevinska dozvola za Vodospremnik Žolekov Breg i crpnu stanicu Košenine, čija procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 1.500.000,00 kuna. Potpisan je Ugovor o sufinanciranju sa Hrvatskim vodama, te je u tijeku provedba javne nabave, a početak izgradnje očekuje se u svibnju 2018. godine. Izradu projektne dokumentacije koja je prethodila dobivanju građevinske dozvole sufinancirali su zajedno Viop d.o.o., Grad Pregrada, Općina Desinić i Humvio d.o.o.

U rujnu 2017. godine dobivena je i građevinska dozvola za glavne i tlačne cjevovode podsustava „ Žolekov breg“, čija procjenjena vrijednost izgradnje iznosi 3.700.000,00 kuna. Viop d.o.o. planira, kako bi osigurao sredstva za izgradnju cjevovoda, prijavu na natječaj koji je u najavi u travnju 2018.godine; Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, podmjera 07.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Sa do sada uloženim financijskim sredstvima od ukupno 6,5 milijuna kuna vezano uz sustav VIOP-a d.o.o., 0,5 milijuna vezano uz sustav Zagorskog vodovoda d.o.o., te planiranim budućim sredstvima od 5,2 milijuna kuna, ukupna investicija za vodoopskrbu za područje Vinagore biti će 12,2 milijuna kuna, sufinancirana od strane Hrvatskih voda, EU fondova, Krapinsko-zagorske županije, Grada Pregrade, Općine Desinić, Humvia d.o.o., Zagorskog vodovoda d.o.o. i VIOP-a d.o.o.

Nakon dovršetka svih potrebnih radnji na podsustavima „Vinagora“ i „Žolekov Breg“, pokrivenost opskrbe vodom na području grada Pregrade biti će 98%.

Po završenom izlaganju, u dijelu tribine rezerviranom za diskusiju i pitanja, građani su imali puno pitanja i komentara, posebno vezano uz financiranje radova, cijene i uvjete priključenja. Građani-korisnici postojeće lokalne mreže su voljni predati dio postojeće lokalne vodovodne mreže na upravljanje isporučitelju vodnih usluga, VIOP-u, ali se ne slažu sa modelom financiranja preostalih radova, te zahtijevaju preuzimanje dijela vodovodne mreže i izgradnju priključaka bez naknade. S obzirom na iznos financiranja nužan za završetak predviđenih radova, takva financijska konstrukcija nije moguća, budući da bi opteretila gradski proračun do te mjere da bi mogla ugroziti funkcioniranje gradskih javnih servisa i službi. Sukladno gradskoj Odluci o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine na području grada Pregrade, vlasnici građevina odnosno vlasnici druge nekretnine dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine sukladno odluci o priključenju, a najkasnije u roku 1 godine od dana obavijesti isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja. Radove priključenja  izvodi isporučitelj vodne usluge ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje. U financiranje se uključila i Krapinsko-zagorska županija, a grad Pregrada, i VIOP d.o.o. izdvojili su maksimalan iznos sredstava iz svojih proračuna kako bi umanjili troškove postojećih korisnika mreže vezano uz priključenje, zaključno je istaknuo gradonačelnik grada Pregrade, Marko Vešligaj. U narednim danima građani će dobiti pismenu obavijest o mogućnosti priključenja.