Održana osma sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno Čet, 17/05/2018 - 13:12
Datum

U Gradskoj vijećnici dana 16. svibnja 2018. održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade, na kojoj je bilo prisutno 13 od 15 vijećnika. Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, donesene su brojne vrlo važne odluke i zaključci. Gradonačelnik Marko Vešligaj uputio je na Gradsko vijeće prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade kojima se predlaže znatno povećanje visine Proračuna u 2018. godini za 11,7 milijuna kuna u odnosu na početni Proračun od 19,2 milijuna kuna. Prve izmjene gradskog proračuna vijećnici su usvojili te gradski Proračun za 2018. godinu iznosi rekordnih 30,9 milijuna kuna. Ovo povećanje rezultat je povećanih prihoda zbog realizacije brojnih gradskih projekata, kao što su energetska obnova upravne zgrade i društvenog doma te modernizacija nerazvrstane ceste Petrovina-Menjački, za koje je Grad Pregrada već dobio financijska sredstva, te za izgradnju šumskog puta, uređenje poduzetničke zone i projekt Centar kreativnih i kulturnih industrija za razvoj kulturne baštine dvoraca i tvrđava u obrazovne i turističke svrhe, za koje sredstva očekujemo.

Na ovoj sjednici vijećnici su donijeli Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, sukladno Zakonu o zaštiti životinja od 26. listopada 2017. godine. Upravni odjeli Grada Pregrade pripremili su Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama te je provedeno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Odlukom je određeno kako je posjednik dužan brinuti se za svoje kućne ljubimce te je dužan držati pod kontrolom njihovo razmnožavanje.

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom Grad Pregrada napravio je novi Plan gospodarenja otpadom usklađen s onim na nacionalnoj razini. Vijećnici su jučer donijeli Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pregrade za razdoblje od 2018. do 2023. godine, a ovaj dokument, koji je izradio IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, potreban je za učinkovito gospodarenje otpadom i unapređenje sustava gospodarenja otpadom na području grada Pregrade.

Gradski vijećnici donijeli su i novi Poslovnik o radu, radi usklađivanja sa Statutom Grada Pregrade te radi jasnijeg propisivanja načina održavanja i vođenja sjednica. Novim Poslovnikom produžuje se rok za dostavu materijala za sjednicu Gradskog vijeća s pet na sedam dana, detaljno je propisan način izbora radnih tijela Gradskog vijeća te se uvodi snimanje sjednica audio uređajem.

Izabrani su članovi novog saziva gradskog Savjeta mladih, a donesena je i Odluka o razrješenju ravnateljice Muzeja dr. Zlatko Dragutin Tudjina te Odluka o imenovanju novog ravnatelja gradskog muzeja, kao i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica. Vijećnici su usvojili Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Pregrade za 2017. godinu EKO FLOR PLUS d.o.o., a usvojeno je i Izvješće o radu i Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice grada Pregrade, također za prošlu godinu. Također je usvojeno Godišnje izvješće o izvršenju proračuna GradaPregrade za 2017. godinu i Izvješće o korištenju proračunske zalihe za 2017. godinu.

Gradonačelnik Vešligaj vijećnicima je još iznio informaciju o dostavi prijedloga uvrštavanja Grada Pregrade u popis jedinica lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, s ciljem razmatranja područja grada Pregrade prilikom definiranja područja koja će biti obuhvaćena predmetnim Zakonom o brdsko- planinskim područjima, što su vijećnici podržali.

Odluke i Zaključke s 8. sjednice možete vidjeti na sljedećem linku: https://1drv.ms/f/s!AoYcp3f9EcLVpEFUvrMljLhpAkCU

 

Novosti

Brzi pristup